ร้องเมียนมาปล่อยนักโทษทางความคิดทันที ไม่มีเงื่อนไข

ร้องเมียนมาปล่อยนักโทษทางความคิดทันที ไม่มีเงื่อนไข

20150611155327.jpg

วันนี้ (6 พ.ย. 2558) เวลา 10.30 น. นักกิจกรรมแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทยราว 20 คน รวมตัวกันที่หน้าสถานทูตเมียนมาร์ประจำประเทศไทย ถ. สาทรเหนือ กรุงเทพ เพื่อยื่นจดหมายและมอบรายงานเรื่อง “ย้อนกลับไปในวิถีเก่า: นักโทษทางความคิดยุคใหม่ในประเทศเมียนมาร์” (Going back to the old ways: a new generation of prisoners of conscience in Myanmar) พร้อมเรียกร้องให้ทางการเมียนมาปล่อยตัวนักโทษทางความคิดโดยทันทีอย่างไม่มีเงื่อนไข

พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ รองประธานกรรมการ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ตัวแทนมอบจดหมายเปิดเผยว่า แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลมีความประสงค์ที่จะมอบรายงานสรุปดังกล่าวซึ่งมีใจความสำคัญที่ชี้ให้ให้เห็นความจริงว่า แม้ประธานาธิบดีเต็งเส่งจะอนุญาตให้มีการปล่อยตัวนักโทษออกจากเรือนจำหลายครั้ง และสัญญาว่าจะปล่อยตัวนักโทษทางความคิดทุกคนจากการถูกคุมขัง แต่ปัจจุบันยังมีนักปกป้องสิทธิมนุษยชน นักข่าว นักกิจกรรมทางการเมือง นักศึกษา และชาวนายังคงถูกจับกุมและถูกคุกคามอยู่ 

พวกเขาถูกคุมขังเพียงเพราะการใช้สิทธิของตนอย่างสงบ จนถึงวันนี้เราเชื่อว่ายังมีนักโทษทางความคิดอีกอย่างน้อย 94 คน และบุคคลอีกหลายร้อยคนที่ถูกตั้งข้อกล่าวหาในประเทศเมียนมา

“แอมแนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลขอเรียกร้องทางการเมียนมาให้ปล่อยตัวนักโทษทางความคิดทุกคนโดยทันทีอย่างไม่มีเงื่อนไข และยกเลิกข้อกล่าวหาทั้งหมดกับบุคคลทุกคนที่ถูกคุมขังเพียงเพราะใช้สิทธิมนุษยชนของตนอย่างสงบ อีกทั้งยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมายทุกประการที่ละเมิดสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการแสดงออก การสมาคม และการชุมนุมอย่างสงบ โดยเฉพาะพระราชบัญญัติการชุมนุมและการเดินขบวนโดยสงบ” พรเพ็ญ กล่าว

ทั้งนี้ ทางสถานทูตเมียนมาประจำประเทศไทยได้ส่งทูน เด เลขานุการเอก มาเป็นตัวแทนรับหนังสือเพื่อส่งมอบให้กับเอกอัครราชทูตต่อไป

สำหรับ นักโทษทางความคิดในนิยามของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลหมายถึงบุคคลที่ถูกคุมขังหรือถูกจำกัดการเคลื่อนไหวเพียงเพราะความเชื่อทางการเมือง ศาสนาหรือความเชื่อโดยสามัญสำนึกอื่นๆ ชาติพันธุ์ เพศ สีผิว ภาษา ความเป็นมาทางชาติหรือสังคม สถานภาพด้านเศรษฐกิจ การกำเนิด รสนิยมทางเพศ หรือสถานภาพอื่น หรือเพียงเพราะใช้สิทธิที่จะมีเสรีภาพในการแสดงออกหรือสิทธิมนุษยชนอื่นๆ โดยที่บุคคลดังกล่าวต้องไม่ใช้ความรุนแรงหรือไม่ได้สนับสนุนความรุนแรงหรือความเกลียดชัง 

ดังนั้นนักโทษทางความคิดทุกคนต้องได้รับการปล่อยตัวเป็นอิสระทันทีอย่างไม่มีเงื่อนไข และต้องยกเลิกข้อหาหรือการดำเนินคดีต่อพวกเขาทั้งหมด

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง