วิธีรับชม “ดีสลาตัน”

วิธีรับชม “ดีสลาตัน”

รายการ "ดีสลาตัน ณ แดนใต้" เป็นรายการที่เน้นการมีส่วนร่วม ของคนท้องถิ่น สนองความต้องการของพี่น้องภาคใต้ ครอบคลุม 5 จังหวัด ได้แก่ สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส โดยนำเสนอข่าวสาร ข้อมูลเกี่ยวกับภาคใต้ทุกมิติ ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจของส.ส.ท. เพื่อพัฒนา ยกระดับศักยภาพของ สถานีโทรทัศน์ภูมิภาค ที่ต้องผลิตรายการโทรทัศน์ให้สอดคล้องกับ ความต้องการ ของผู้ชมอย่างแท้จริง โดย "ดีสลาตัน ณ แดนใต้" ออกอากาศ ทุกวันศุกร์ เวลา 11.00 – 12.00 น.

สำหรับผู้ชมในพื้นที่ 5 จังหวัด ที่รับชมผ่านสายอากาศ TV สามารถชม ผ่านสายอากาศ TV สามารถรับสัญญาณรายการ "ดีสลาตัน ณ แดนใต้" ผ่านสถานีเครือข่ายของทีวีไทยได้โดยอัตโนมัติ และสำหรับผู้ชมทั่วประเทศ ที่ชมรายการผ่านเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมไทยคม 2 ในระบบ C-BAND ต้องมีจานรับสัญญาณดาวเทียมที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 5 ฟุต จึงจะสามารถรับชมรายการ "ดีสลาตัน ณ แดนใต้" ได้ โดยทำการตั้งค่า ดังต่อไปนี้

  1. ทำการป้อนค่าระหว่างเวลา 10.45 – 12.00 น. ของวันศุกร์
  2. ป้อนค่าดังต่อไปนี้ ให้กับเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม
      > ความถี่ = 4151
      > S/R = 4815
      > Pol. = H
  3. ทำการค้นหาสัญญาณ เมื่อพบจะปรากฎชื่อรายการว่า
  TVThai Songkhla จะเป็นภาพรายการ ดีสลาตัน ณ แดนใต้

"ดีสลาตัน ณ แดนใต้"
ออกอากาศทุกวันศุกร์เวลา 11.00 – 12.00 น.
มีปัญหาในการรับชม ติดต่อ สำนักวิศวกรรม ทีวีไทย
โทร. 0-2791-1423-4, 0-2791-1428-9
(วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.)

 ABOUT THE AUTHOR