ส.ศิวรักษ์ : คำเตือนถึงเผด็จการ ว่าด้วยที่ดินและความสุขที่แท้จริง

ส.ศิวรักษ์ : คำเตือนถึงเผด็จการ ว่าด้วยที่ดินและความสุขที่แท้จริง

หลังจากทอล์คโชว์และบทเพลง “ผืนดินเรา ที่ดินใคร” ซึ่งเดิมกิจกรรมจะเกิดขึ้นในวันนี้ (16 พฤศจิกายน 2557) ณ สมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพฯ นั้นต้องล้มเลิกไปเนื่องจาก คสช. ไม่อนุมัติงานดังกล่าวด้วยเหตุผลว่าไม่สบายใจกับวิทยากรบางราย ล่าสุด ‘สุลักษณ์ ศิวรักษ์’ ปัญญาชนสยาม ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องขึ้นพูดในเวทีนี้ได้แสดงทัศนะว่าสิ่งที่ คสช. ได้ทำลงไปนั้นนับเป็นสิ่งที่น่าเสียดายอย่างยิ่งกับการเลือกปฏิเสธโอกาสในการปฏิรูปประเทศ

“ผมว่าเรื่องนี้ เป็นที่น่าเสียใจนะครับ ที่เขาไม่ให้จัดนะ การที่เราจัดไม่ได้เพื่อจะโจมตีเผด็จการ เราจัดเพื่อจะเตือนเผด็จการว่าโอกาสที่คุณมีอำนาจเต็มที่ คุณสามารถใช้อำนาจนี้ให้เป็นประโยชน์ต่อราษฎรได้เต็มที่ อันนี้ คือ การคืนความสุขให้ราษฎรอย่างแท้จริง ที่มาร้องเพลงคืนความสุข มาเล่นละคร นั่นเป็นของปลอม ของหลอกลวงครับ ของจริงคือคืนที่ดินให้เขา ให้เขาอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี ให้เขาอยู่อย่างดำรงชีวิตได้ อย่างสมควรกับความเป็นมนุษย์

ผมอยากจะพูดนะครับ คนหนึ่งซึ่งมีความสำคัญมาก ที่เราลืมไปนะครับ คือ หม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร ท่านเคยเป็นอธิบดีกรมที่ใหญ่ที่สุด ท่านลาออกมาเป็นชาวนาเลยครับ แล้วท่านบอกว่าเมืองไทยนั้น อนาคตถ้าชาวนาไม่มีศักดิ์ศรี เมืองไทยไม่มีอนาคต ท่านออกมาเป็นชาวนาครับ ผมเห็นว่าตอนนี้ ถ้าคุณจะจัดการบ้านเมืองให้มีอนาคต จะปฏิรูปบ้านเมือง ต้องให้ชาวนามีศักดิ์ศรี ให้ชาวนามีที่ทำกิน และที่ดินเป็นส่วนสำคัญที่สุด สำหรับชาวไร่ ชาวนา

หวังว่าที่ผมพูดเนี่ยผู้มีอำนาจจะรับฟัง ถ้าใครไม่เห็นด้วยกับผมก็ไม่ว่าอะไร อภิปรายกันได้ พื้นฐานของประชาธิปไตยนั้น คือ การแสดงความเห็น ซึ่งไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกัน อภิปรายถกเถียงกัน อันนี้แหละครับเป็นพื้นฐานประชาธิปไตย หวังว่าผู้ซึ่งกุมอำนาจอยู่เวลานี้ ที่ต้องการสร้างอำนาจให้ประชาธิปไตยให้เมืองไทยควรจะรับฟังที่ผมกล่าวมานี้ และผมยินดีรับคำโต้แย้ง แต่ผมพูดทั้งหมดนี้ด้วยความหวังดี ต่อผู้มีอำนาจในแผ่นดิน” – ปัญญาชนสยามกล่าวทิ้งท้าย

 ABOUT THE AUTHOR

จับตาการเคลื่อนไหว กระแสการปฏิรูปในประเทศไทย