สกต. ร้อง กสม. ลงพื้นที่พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งหาทางออกปมที่ดินคลองไทรฯ

สกต. ร้อง กสม. ลงพื้นที่พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งหาทางออกปมที่ดินคลองไทรฯ

20160703021018.jpg

รายงานโดย: นักข่าวพลเมือง สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ (สกต.)

5 มี.ค. 2559 เวลา 12.00 น. ธีรเนตร ไชยสุวรรณ และตัวแทนชุมชมคลองไทรพัฒนา สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ (สกต.) อีกจำนวน 6 คน ได้เดินทางไป จ.สงขลา เพื่อยื่นหนังสือร้องเรียนกรณี ปัญหาที่ดินชุมชนคลองไทรพัฒนา ให้กับเตือนใจ มีเทศน์ อนุกรรมการสิทธิชุมชนและฐานทรัพยากร คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ระหว่างการเดินทางลงพื้นที่รับฟังปัญหาโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา จ.สงขลา กรณีพื้นที่โครงการสร้างสายส่งไฟฟ้าตัดผ่ากลางป่า กระทบต่อน้ำใช้ของ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

ประทีป ระฆังทอง ตัวแทนสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ (สกต.) พูดคุยและยื่นข้อเสนอให้ กสม.เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เพื่อหาทางออกร่วมกันกรณีที่ดินชุมชนคลองไทร ซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินการของเจ้าพนักงานบังคับคดี โดยได้นำหมายบังคับคดี ของ บริษัทจิวกังจุ้ยพัฒนา จำกัด เข้ามาติดบริเวณชุมชน เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2558 โดยข้อความในหมายบังคับคดี ได้แจ้งให้บริษัท จิวกังจุ้ยพัฒนา จำกัด พร้อมบริวารออกไปจากที่พิพาทและให้ผู้ที่อ้างว่าไม่ใช่บริวารของจำเลย ยื่นคำร้องแสดงอำนาจพิเศษ ภายใน 8 วัน นับจากวันปิดประกาศ 

ต่อมา ตัวแทนชุมชนและคณะทนายความสิทธิมนุษยชน จึงเดินทางไปยื่นคำร้องแสดงอำนาจพิเศษต่อศาล ในวันที่ 25 พ.ย. 2558 ที่ศาลจังหวัดกระบี่ เพื่อยืนยันว่าชุมชนไม่ใช่บริวารของ บริษัทฯ แต่เป็นเกษตรกรผู้ยากไร้และไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตัวเอง และเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ จำกัด สมาชิกเครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย และเป็นสมาชิกขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการรวมกลุ่มเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้กับเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกินตามนโยบายรัฐ และตามหลักสิทธิมนุษยชน 

หลังจากได้ยื่นคำร้องฯ ศาลจังหวัดกระบี่นัดฟังคำไต่สวนใน วันที่ 29 ก.พ. 2559 เวลา 09.00 น. ตัวแทนชุมชนซึ่งเป็นผู้ร้องได้เดินทางไปตามนัดของศาล และได้ทราบว่า เมื่อวันที่ 24  ก.พ. 2559 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จ.กระบี่ ได้ยื่นคัดค้านคำร้องขอแสดงอำนาจพิเศษ ของนายธีรเนตร ไชยสุวรรณ และพวกรวม 57 คน โดย นายมานะ วงศ์จันทร์ พนักงานอัยการจังหวัดกระบี่ ในฐานะทนายความโจทก์ (ส.ป.ก.) ยื่นคัดค้านว่าชุมชนคลองไทรไม่มีความชอบธรรมในการอยู่อาศัยในพื้นที่

ทนายโจทก์ อ้างว่า กรณีที่ดิน ส.ป.ก. ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดกระบี่ เพียงแต่ ผ่อนผันให้สามารถอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้จนกว่ากระบวนการฟ้องขับไล่บริษัทและนายทุนจะแล้วเสร็จ ไม่ใช่การให้สิทธิเข้าทำประโยชน์ในที่ดินตามกระบวนการจัดที่ดินตามกฎหมาย เพราะฉะนั้นหลังจากคดีสิ้นสุด ส.ป.ก. ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ต้องการเคลียร์พื้นที่แปลงดังกล่าวให้เป็นแปลงว่างก่อนนำมาจัดสรรให้กับเกษตรกรที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดต่อไป 

ทั้งนี้ กรณีดังกล่าว ศาลจังหวัดกระบี่นัดฟังคำไต่สวนอีกครั้ง ในวันที่ 3-4 พ.ค. 2559 

 

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง