สมัชชาเยาวชนแม่น้ำโขง แถลงความฝันของเยาวชนเพื่ออนาคตแม่น้ำโขง

สมัชชาเยาวชนแม่น้ำโขง แถลงความฝันของเยาวชนเพื่ออนาคตแม่น้ำโขง

31 มี.ค. 2559 สมัชชาเยาวชนแม่น้ำโขง (Mekong Youth Assembly) ซึ่งเป็นเครือข่ายเยาวชนที่ทำงานเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม ชุมชนและสิทธิเด็กและเยาวชน จากจีนทิเบต เมียนมา ลาว ไทย กัมพูชา และเวียดนาม จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อแม่น้ำโขง ตอนความฝันของเยาวชนต่ออนาคตแม่น้ำโขง ณ โฮงเฮียนแม่น้ำของ อ.เชียงของ จ.เชียงราย และได้ร่วมกันออกแถลงการณ์ โดยมีกลุ่มเยาวชนไทยอีก 4 กลุ่มคือ กลุ่มตะกอนยม กลุ่มเยาวชนคลิตี้ล่าง กลุ่มเยาวชนแม่น้ำสาละวิน และกลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ำพอง ภายใต้ไทยสิขา ร่วมเป็นสักขีพยาน

20160104030307.jpg

ใจความแถลงการณ์มีดังนี้

แถลงการณ์ ความฝันของเยาวชนเพื่ออนาคตแม่น้ำโขง

พวกเราสมัชชาเยาวชนลุ่มแม่น้ำโขงซึ่งเป็นเครือข่ายเยาวชนเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม จากหกประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงได้ประชุมกันริมฝั่งแม่น้ำโขงในวันนี้ พวกเราได้รับรู้ถึงปัญหาความท้าทายและยากลำบากในการทำงานของเพื่อนเยาวชน เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมและชุมชนอันเป็นที่รักของพวกเขา พวกเราแสวงหามิตรสหาย ร่วมอุดมการณ์ เพื่อร่วมเส้นทางการต่อสู้แห่งความฝันสู่ความเป็นจริงดังต่อไปนี้

1. พวกเราฝันว่า พวกเราจะได้รับการสนับสนุนให้แสดงความคิดเห็นอย่างเสรีและรอบด้านเกี่ยวกับการโครงการพัฒนาทั้งหลาย การเคลื่อนไหว เพื่อเรียกร้องการพัฒนาที่มีความรับผิดชอบ ความยุติธรรม การไม่เลือกปฏิบัติ และความเสมอภาคจะต้องได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมาย

2. พวกเราฝันว่า สิทธิในการมีส่วนร่วมต่อการตัดสินใจที่จะส่งผลต่อชะตากรรมของแม่น้ำ ชุมชน และอนาคตของเราจะได้รับการเคารพ

3. พวกเราฝันว่า ผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้มีอำนาจในวันนี้จะคำนึงว่าโลกที่ท่านอยู่อาศัยหาใช่มรดกจากบรรพบุรุษ แต่ท่านหยิบยืมมันมาจากพวกเรา ซึ่งเป็นลูกหลานของท่าน ขอให้ท่านคืนโลกให้แก่พวกเราอย่างอุดมสมบูรณ์ ด้วยสรรพชีวิต และหวังว่าท่านจะเคารพชีวิตของพวกเราอยู่เสมอ

พวกเราจะกระทำทุกวิถีทางเพื่อปกป้องแม่น้ำโขง แม่น้ำที่หลอมรวมพวกเรา ณ ที่นี่ ในวันนี้ทั้งทางจิตวิญญาณ และกายภาพ พวกเราจะมุ่งมั่นเดินบนเส้นทางนี้ต่อไป จนกว่าจะถึงวันที่ความฝันของพวกเราเป็นจริง

ด้วยความสามัคคี
สมัชชาเยาวชนลุ่มแม่น้ำโขง
31 มีนาคม 2559

 

//////

English version

Statement on The Youth’s Dream for Future Mekong

We, The Mekong Youth Assembly, a network of young environmental advocate groups and individuals from six Mekong countries, get together beside the Mekong River today. We witness challenges and difficulties our fellow youth advocates are facing to protect the environment and our beloved communities. We seek for like-minded friends to join the journey of the following dreams to reality: 

1. We dream that we are encouraged to express our opinions freely in all aspects of any given development project. Our movement to stand up for responsibledevelopment, justice, non-discrimination, peace and equality are protected by law.
 
2. We dream that our right to participation inany decision making toward the fate of our rivers, our communities and our futuremust be respected. 
 
3. We dream that today’s adults, especially those in power, would bear in mind that “you do not inherit the Earth from ancestors, you borrow it from us, yourchildren”. Make sure our mother earth shall be returned to us with prosperous life elements. In this regard, always respectfully consider our lives. 
 
We will put all efforts to protect the Mekong Riverwhich unites us here today spiritually and physically. We will continue on this journey together until our dreams come true.

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง