สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน : คัดค้านความรุนแรง รัฐประหาร และควรมุ่งสู่การเจรจา

สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน : คัดค้านความรุนแรง รัฐประหาร และควรมุ่งสู่การเจรจา

20141401012252.jpg

12 มกราคม 2557 : เว็บไซต์สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (Human Rights Laywer Association) ออกแถลงการณ์โดยลงชื่อแนบท้ายด้วยชื่อของ สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (สนส.) มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (Enlaw) และมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (มสพ.) เพื่อช่วยเสนอแนวทางคลี่คลายสถานการณ์ทางการเมือง ใจความดังนี้

นับแต่ช่วงปลายปี 2556 จนถึงปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญกับความขัดแย้งทางการเมืองครั้งใหญ่ของประชาชน ระหว่างรัฐบาลกับประชาชนที่สนับสนุนรัฐบาลและคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) โดยฝ่ายรัฐบาลเห็นว่าประเทศต้องเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งโดยเร็ว ส่วน กปปส.  ได้เรียกร้องให้ปฏิรูปประเทศก่อนการเลือกตั้งและเสนอให้มีสภาประชาชน ความขัดแย้งครั้งนี้ทำให้ประชาชนได้แบ่งความคิดออกเป็นหลายฝ่าย

สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (สนส.) และองค์กรตามรายชื่อข้างท้ายนี้ ขอแสดงความเป็นห่วงต่อสถานการณ์ดังกล่าว โดยเห็นว่า

1.  เราขอคัดค้านความรุนแรงทุกรูปแบบ

ความรุนแรงไม่ว่าจะเกิดจากฝ่ายใดไม่อาจยอมรับได้ การส่งเสริมให้เกิดความรุนแรง จะนำไปสู่การเป็นรัฐที่ล้มเหลว เป็นการได้มาซึ่งความยุติธรรมของผู้ชนะ เป็นชัยชนะบนรอยเลือดของประชาชน ส่วนฝ่ายผู้แพ้จะถูกกดขี่อยู่ในสังคม เป็นชนวนให้เกิดความขัดแย้งครั้งใหม่ที่จะรุนแรงกว่าเดิมเพราะไม่อยู่บนพื้นฐานของการเคารพซึ่งกันและกันอีกต่อไป ซึ่งไม่มีประชาชนคนใดประสงค์จะให้เป็นเช่นนั้น ดังนั้น ความรุนแรงจึงต้องไม่เกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตาม

2.  การรัฐประหารไม่สามารถนำความสงบคืนสู่สังคม

การรัฐประหารไม่สามารถแก้ปัญหาของประเทศในระยะยาวได้ ดังที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วว่าสุดท้ายแล้วประเทศก็จะกลับไปสู่วังวนความขัดแย้งเช่นเดิม อีกทั้ง การรัฐประหารเป็นวิธีการที่ไม่เป็นไปตามหลักการประชาธิปไตย ไม่ไว้วางใจอำนาจของประชาชน ไม่เชื่อมั่นว่าประชาชนทุกคนมีสิทธิและมีคุณค่าในฐานะมนุษย์เท่าเทียมกัน ไม่เชื่อมั่นว่าประชาชนมีศักยภาพในการเลือกสิ่งที่มีประโยชน์ต่อประเทศชาติ เป็นการทำลายความเชื่อในฐานะมนุษย์ของพลเมืองในรัฐนั้นโดยสมบูรณ์

3. การเจรจา เป็นหนทางเดียวที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาโดยไม่เกิดความรุนแรง

ในสถานการณ์ปัจจุบันทุกฝ่ายไม่สามารถหาทางออกที่ดีสุดแก่ฝ่ายของตนได้ หากแต่จะเป็นการสร้างเงือนไข ความรุนแรงในสังคมแทน ทุกฝ่ายต้องไม่เอาความรุนแรง หาหนทางเจรจา สร้างหลักประกันความต้องการของสองฝ่าย พร้อมใจกันปฏิรูปประเทศ ขจัดปัญหาด้านคอรัปชั่น การใช้อำนาจรัฐโดยมิชอบ ความอ่อนแอของการตรวจสอบ และต้องหาทุกวิธีทางที่จะนำไปสู่การเลือกตั้งภายในกรอบของระบอบประชาธิปไตย เพื่อธำรงไว้ซึ่งสิทธิทางการเมืองและอำนาจอธิปไตยของประชาชน

ด้วยความเคารพในสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

  • สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (สนส.)
  • มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (Enlaw)
  • มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (มสพ.)

 ABOUT THE AUTHOR

จบการศึกษาสาขาการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปัจจุบันทำงานที่สำนักเครือข่ายสื่อพลเมือง ไทยพีบีเอส สนใจได้ข่าวสารบ้านเมือง สื่อสารมวลชน ชอบเขียน ชอบถ่ายภาพ สนใจการทำเว็บไซต์ มีเว็บบล็อกส่วนตัวที่ iambuggo.com