สุภิญญา: ทีวีชุมชนไทยกับก้าวแรกอย่างเป็นทางการ

สุภิญญา: ทีวีชุมชนไทยกับก้าวแรกอย่างเป็นทางการ

ปาฐกถา: พันธกิจและวิสัยทัศน์เกี่ยวกับกิจการโทรทัศน์บริการชุมชนในประเทศไทย
โดย สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช.

ถือเป็นความก้าวหน้าอย่างเป็นทางการเพื่อนำไปสู่การเกิดกิจการโทรทัศน์บริการชุมชนในประเทศไทย โดยในการนี้คณะกรรมการกิจกระจายเสียง การโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ภาคประชาชน ประชาสังคมและ ไทยพีบีเอส ได้ร่วมประชุมเชิงเชิงปฏิบัติการของกิจการโทรทัศน์บริการชุมชนในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 11 -13 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ก้าวแรกอย่างเป็นทางการของกิจการโทรทัศน์บริการชุมชนในประเทศไทย
ตั้งไข่ “ทีวีบริการชุมชน”กสทช.ระดมความคิดเห็นนักวิชาการและนักสื่อสารระดับชุมช

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง