อีสานเคลื่อน ‘คณาจารย์-นิสิตนักศึกษา’ ร่วมประกาศ ‘ปกป้องอันดามันจากถ่านหิน’

อีสานเคลื่อน ‘คณาจารย์-นิสิตนักศึกษา’ ร่วมประกาศ ‘ปกป้องอันดามันจากถ่านหิน’

20151707185802.jpg

17 ก.ค. 2557 กลุ่มคณาจารย์ นิสิตนักศึกษา และประชาชนเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (คนปส.) เผยแพร่แถลงการณ์ “ปกป้องอันดามันจากถ่านหินและสนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน” แสดงความห่วงใยกรณีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จะเปิดให้มีการประมูลโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ในวันที่ 22 ก.ค.นี้ หวั่นผลกระทบทางสังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ ทั้งกระบวนการตัดสินใจขัดต่อกฎหมายและละเมิดสิทธิชุมชน

นอกจากนั้น แถลงการณ์ดังกล่าวยัง ระบุข้อเรียกร้องต่อสังคมไทยดังนี้ 1.ขอให้สังคมไทยร่วมกันกดดันให้ กฟผ.ยุติการเปิดประมูลการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่โดยไม่มีเงื่อนไข เพราะรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ยังไม่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการ และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และโครงการละเมิดสิทธิชุมชน

2.ขอให้สังคมไทย ร่วมกันผลักดันให้รัฐบาลยกเลิกนโยบายผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยถ่านหิน เนื่องจากเทคโนโลยีดังกล่าวได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน ดังกรณีของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง 

และ 3.ขอให้สังคมไทยสนับสนุนการใช้ทรัพยากรที่ยั่งยืนโดยการร่วมกันปกป้องทะเลอันดามัน เพราะเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าทางสุนทรียภาพและสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศและคนท้องถิ่นปีละหลายหมื่นล้าน

แถลงการณ์ดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

แถลงการณ์ ปกป้องอันดามันจากถ่านหินและสนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

ความขัดแย้งกรณีโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่จากการที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จะเปิดให้มีการประมูลในวันที่ 22 กรกฎาคม นี้ และนำไปสู่การอดอาหารประท้วงของนักกิจกรรมทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่หน้ากระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬาเป็นวันที่ 8 ดังที่ปรากฏเป็นข่าวนั้น กลุ่มคณาจารย์ นิสิตนักศึกษา และประชาชนเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (คนปส.) ได้ติดตามกรณีนี้มาโดยตลอดเนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นโครงการขนาดใหญ่ของรัฐที่จะก่อให้เกิดผลกระทบทางสังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ แต่กระบวนการตัดสินใจกลับขัดต่อกฎหมาย และละเมิดสิทธิชุมชน ดังนั้น คนปส.จึงมีข้อเรียกร้องต่อสังคมไทยดังนี้

1.ขอให้สังคมไทยร่วมกันกดดันให้ กฟผ.ยุติการเปิดประมูลการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่โดยไม่มีเงื่อนไข เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวขัดต่อพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 จากการที่รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ยังไม่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการ และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ การดำเนินการดังกล่าวยังเป็นการละเมิดสิทธิชุมชน เนื่องจากที่ผ่านมา คนในท้องถิ่นได้แสดงเจตนารมณ์ไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหินมาโดยตลอด

2.ขอให้สังคมไทย ร่วมกันผลักดันให้รัฐบาลยกเลิกนโยบายผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยถ่านหิน เนื่องจากเทคโนโลยีดังกล่าวได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน ดังกรณีของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง และทั่วโลกก็ตระหนักถึงมลพิษจากถ่านหินเป็นอย่างดีจนหลายประเทศทั่วโลกเลิกการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยถ่านหิน และขอให้สังคมไทยร่วมกันผลักดันให้นโยบายด้านพลังงานของรัฐมุ่งเน้นไปที่พลังงานทางเลือกที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

3.ขอให้สังคมไทยสนับสนุนการใช้ทรัพยากรที่ยั่งยืนโดยการร่วมกันปกป้องทะเลอันดามัน เพราะเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าทางสุนทรียภาพและสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศและคนท้องถิ่นปีละหลายหมื่นล้าน บริเวณดังกล่าวยังเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ (หรือ Ramsar site) และเป็นระบบนิเวศน์ที่ต่อเนื่องกับพื้นที่ชุ่มน้ำดังกล่าว ที่สำคัญก็คือ ชาวบ้าน นักวิชาการ และนักศึกษาได้ร่วมกันทำวิจัยมหาลัยเลและพบว่าบริเวณที่จะสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ท่าเทียบเรือ และเส้นทางเดินเรือขนถ่านหินมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงและเป็นฐานทรัพยากรในการดำรงชีวิตและสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นหลายกลุ่มชาติพันธุ์

ด้วยความสมานฉันท์

กลุ่มคณาจารย์ นิสิตนักศึกษา และประชาชนเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (คนปส.)

17 กรกฎาคม 2558
ผู้ร่วมลงชื่อในแถลงการณ์ 

ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
อลงกรณ์ อรรคแสง อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วินัย ผลเจริญ อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
วชิรวัตติ์ อาริยะสิริโชติ อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
นิรันดร คำนุ อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
กนกกุล มาเวียง อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ทม เกตุวงศา อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
วิรยา ตาสว่าง อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ภาคภูมิ หรรนภา อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
เกียรติศักดิ์ บังเพลิง อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ชูศักดิ์ ศุภกรนันท์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
อิสรา สุขเสนี อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ลาวัณย์ สังขพันธานนท์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ราชัน นิลวรรณาภา อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
นิธิกาญจน์ เสนาะเมือง อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ชนิดาภา สุขเจริญ อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
นันทพร อยู่สะอาด อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
วชิราภรณ์ นันทโชติ อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
จิระเดช มาจันแดง อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ประสิทธิ์ สว่างศรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ธีระพงศ์ มีไธสง อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
อัจจิมา แสงรัตน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
จตุรพงษ์ กาลจักร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
พงษ์ศักดิ์ สังฆมณี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
นพพล อัคฮาด อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์ 
ธีรนันท์ ขันตี อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์
สุรสม กฤษณะจูฑะ อาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ภัทรเดช เหล่าสมบัติ นิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
สิริรัตน์ ตู้ภูมิ นิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
อาภาพร หินคล้าย นิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
สุภาวดี เวชไสย นิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
นงลักษณ์ อยู่ดี นิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มุฑิตา เพ็งวงษา นิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
อริสา ลิจันทร์ นิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
บุศบรรณ์ สมบูรณ์พันธ์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วิชช์วินัย สุวรรณประทีป นักธุรกิจ
กตัญญู แก้วหานาม อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์

 

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง