เครือข่ายฟื้นฟูประชาสร้างสรรค์ ขอนแก่น ร้องผู้ว่าฯ เปิดเวทีถกปัญหาที่อยู่อาศัย 12 ต.ค.นี้

เครือข่ายฟื้นฟูประชาสร้างสรรค์ ขอนแก่น ร้องผู้ว่าฯ เปิดเวทีถกปัญหาที่อยู่อาศัย 12 ต.ค.นี้

20150310173952.jpg

ที่มา: เครือข่ายสลัม 4 ภาค 

2 ต.ค. 2558 เครือข่ายฟื้นฟูประชาสร้างสรรค์ ขอนแก่น หนึ่งในเครือข่ายสมาชิกของเครือข่ายสลัม 4 ภาค เดินทางเข้ายื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้เรียกร้องเปิดเวทีหารือแนวทางแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนจนเมือง โดยจะมีการจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลก ที่ จ.ขอนแก่น ในวันที่ 12 ต.ค. 2558 พร้อมกับการเปิดเวทีประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด 

ทั้งนี้ องค์การสหประชาชาติ (UN) ได้กำหนดให้วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปี เป็นวันที่อยู่อาศัยโลก (World Habitat Day) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศต่างๆ ในโลกได้ให้ความสนใจกับสถานการณ์การอยู่อาศัยและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ ตลอดจนสิทธิพื้นฐานของการมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม และเพื่อสร้างความตระหนักในความรับผิดชอบร่วมกันในการจัดการให้มนุษย์ทุกคนมีที่อยู่อาศัยในอนาคต โดยในปีนี้ตรงกับวันที่ 5 ต.ค. 2558 ซึ่งทาง UN ได้ให้คำขวัญปีนี้ว่า “พื้นที่สาธารณะสำหรับทุกคน” (Public Spaces for All)

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2558 เครือข่ายสลัม 4 ภาค จัดแถลงข่าวสถานการณ์การสูญเสียที่อยู่อาศัยของคนจนเมือง และกำหนดการการจัดงานรณรงค์เนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลก ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (คลิกอ่านข่าว) ในเวทีประชุมวิชาการ “มองไปข้างหน้า สิทธิเพื่อความเป็นธรรมของการอยู่ร่วมกันในเมือง” โดยมีข้อเสนอต่อรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้ดำเนินการแก้ปัญหาใน 4 เรื่อง คือ

1.ให้มีการแต่งตั้งกลไกคณะกรรมการแก้ปัญหาชุมชนที่ถูกไล่รื้อ เพื่อทำหน้าที่ประสานงาน ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และร่วมกันหาแนวทางในการแก้ปัญหา เพื่อเป็นกลไกในการลดความรุนแรง และคลี่คลายปัญหาในเบื้องต้น

2.โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ของรัฐบาลที่กระทบต่อคนจน และคนจำนวนมาก รัฐบาลต้องเปิดให้ผู้ได้รับผลกระทบมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ในการกำหนดการพัฒนา และการแก้ปัญหา และต้องมีการอนุมัติงบประมาณแก้ปัญหาสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา

3.ต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายชุมชน และเดินหน้าทำงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมานตรีเพื่อจัดโฉนดชุมชนให้ชาวบ้านที่ต้องการแก้ปัญหาเพื่อสร้างหลักประกันในด้านที่อยู่อาศัย และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

4.กรณีคนเร่ร่อนไร้บ้าน ในการจัดระเบียบพื้นที่ทำให้คนกลุ่มนี้ต้องอยู่ในความยากลำบากในการใช้ชีวิต เครือข่ายสลัม 4 ภาค จึงเสนอให้รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนที่อยู่อาศัยสำหรับคนไร้บ้าน ใน 2 ระยะ คือ ศูนย์พักชั่วคราว และบ้านมั่นคงสำหรับคนไร้บ้าน ที่ดำเนินการโดยภาคประชาชน

ทั้งหมดนี้ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงขอมมนุษย์แจ้งว่ากำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการ 

เครือข่ายสลัม 4 ภาค ระบุด้วยว่า จะใช้โอกาสเนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลก ซึ่งปีนี้ตรงกับวันจันทร์ที่ 5 ต.ค. 2558 จัดขบวนรณรงค์จำนวน 2,000 คน ในการติดตามข้อเสนอ เพื่อให้รัฐบาลประกาศแนวทางการแก้ปัญหาที่ชัดเจน ไปที่ทำเนียบรัฐบาลในเวลา 09.00 น. นอกจากนั้นในวันจันทร์ที่ 12 ต.ค.นี้ เครือข่ายสลัม 4 ภาค จะจัดงานรณรงค์ในภูมิภาคพร้อมกันที่ จ.ขอนแก่น และ จ.สงขลา จึงอยากขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้เกิดการแก้ปัญหา

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง