เปิดรายงาน 3 องค์กรสิทธิ์ ชี้สถานการณ์การทรมานฯ ชายแดนใต้ ปี 2557-2558

เปิดรายงาน 3 องค์กรสิทธิ์ ชี้สถานการณ์การทรมานฯ ชายแดนใต้ ปี 2557-2558

20161002203419.jpg

10 ก.พ. 2559 มูลนิธิผสานวัฒนธรรม เครือข่ายสิทธิมนุษยชนปาตานี และกลุ่มด้วยใจ ร่วมกันจัดเสวนา และเปิดรายงาน “สถานการณ์การทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรี ในจังหวัดชายแดนใต้ ปี 2557-2558” ที่วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

รายงานจำนวนรวม 120 หน้า มีทั้งการรวบรวมบทสัมภาษณ์ของผู้เสียหายจากการทรมานทั้งสิ้น จำนวน 54 ราย ด้วยแบบสอบถามที่เขียนขึ้นมาจากหลักการสืบสวนสอบสวนเรื่องการทรมาน ที่เรียกว่า Istanbul Protocol และบทวิเคราะห์เรื่องการป้องกันการทรมาน 

ในปี 2557-2558 คณะทำงานฯ ได้จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรี ที่เกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่หรือโดยการรู้เห็นเป็นใจของเจ้าหน้าที่ได้ทั้งสิ้น 54 กรณี เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี 2558 จำนวน 15 กรณี ปี 2557 จำนวน 17 กรณี อีก 22 กรณีเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างปี 2547-2556 ผู้เสียหายทั้งหมดเป็นคนมุสลิมสัญชาติไทยเชื้อสายมลายู

เมื่อปี 2555-2557 ทางคณะทำงานฯ ได้เคยจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการทรมานฯ ได้ทั้งสิ้นจำนวน 92 กรณีและได้จัดทำรายงานภาษาอังกฤษ (ไม่มีการเผยแพร่รายงานเป็นภาษาไทยต่อสาธารณะ) นำเสนอต่อคณะทำงานต่อต้านการทรมาน องค์การสหประชาชาติ เมื่อเดือนเม.ย. 2557 ซึ่งทางองค์การสหประชาชาติก็ได้มีข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลไทยให้แก้ไขและป้องกันไม่ให้มีการทรมาน และปฏิบัติอย่างไร้มนุษยธรรมโดยเจ้าหน้าที่อีก แต่ก็ไม่เป็นผลให้การทรมานลดลงแต่อย่างใด โดยมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวมากขึ้นในช่วงปี 2557-2558 และเรื่องร้องเรียนล่าสุดคือการเสียชีวิตในระหว่างการควบคุมตัวของนายอับดุลลายิบ ดอเลาะเมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2558

“การเผยแพร่รายงานในครั้งนี้ เราไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความน่าเชื่อถือของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงแต่อย่างใด หลังจากที่เราเคยเสนอปัญหาแก่เจ้าหน้าที่ ออกแถลงการณ์ และจัดทำรายงานมาแล้วหลายครั้งแต่ไม่ได้ผล การเสนอรายงานครั้งนี้จึงต้องการย้ำให้ทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายนโยบาย มีความเข้าใจว่าการทรมานและการปฏิบัติอย่างไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังไม่ได้รับการแก้ไข และต้องการเรียกร้องให้หน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับการจับกุม ควบคุมตัว สืบสวนสอบสวนผู้ต้องสงสัย ยุติการทรมานในทันที รัฐบาลต้องลงโทษเจ้าหน้าที่ที่กระทำผิด ให้ผู้เสียหายและครอบครัวได้รับความยุติธรรม มิเช่นนั้นเรื่องนี้จะส่งผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้” นายสมชาย หอมลออ หนึ่งในกองบรรณาธิการกล่าว

อนึ่งก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2559 ได้มีการส่งรายงานนี้ให้ พลโทอักษรา เกิดผล หัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุข ซึ่งได้รับมอบหมายโดยตรงจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพลโทวิวรรธน์ ปฐมภาคย์ แม่ทัพภาคที่ 4 รวมทั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง ปัจจุบันยังไม่ทราบความคืบหน้าของการตรวจสอบแต่อย่างใด

 

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง