เรื่องเล่าจากเด็กมีอเจะคี “มองอนาคตบ้านฉัน จากปัจจุบันที่ฉันเจอ”

เรื่องเล่าจากเด็กมีอเจะคี “มองอนาคตบ้านฉัน จากปัจจุบันที่ฉันเจอ”

เรื่องเล่าจากเด็กมือเจะคี :-*

                       “มองอนาคตบ้านฉัน จากปัจจุบันที่ฉันเจอ” ;)

ได้ยินกันมาเยอะแล้ว  ถึงความคิดของ “ผู้ใหญ่”  ต่อการเกิดขึ้นของอำเภอใหม่ล่าสุดของประเทศไทย “อำเภอกัลยาณิวัฒนา”  แต่เรายังไม่เคยได้ยินเด็กๆ พูดอะไรถึงบ้านของเขาเลย 

ในวงอบรมนักข่าวพลเมืองเยาวชน  ที่ได้พบกับน้องๆ จากอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่  เราจึงชวนน้องมองไปข้างหน้า  จินตนาการสิ่งที่น้องๆ คิดต่อชุมชนของตนเองและวาดภาพออกมา –มันเป็นกระบวนการเบื้องต้นที่จะฝึกคิดเป็นภาพและใช้ภาพนั้นเป็นเครื่องมืออธิบายความคิดเพื่อการสื่อสาร   

“ปี 2563 ชุมชนของฉันจะเป็นอย่างไร?   ทำไมเป็นเช่นนั้น” ให้น้องๆ ช่วยกันละเลงสีชอล์คลงไปในฟลิปชาร์ตด้วยกัน   
     
       

         กลุ่มเขียวใส บอกว่าอีก 10 ข้างหน้า อำเภอกัลยาณิวัฒนาจะมีการสร้างตึกมากขึ้น แต่ตึกที่สร้างจะไม่เกิน 3 ชั้นเพราะจะบดบังทิวทัศน์  จะมีถนนที่ดี มีไฟฟ้าเต็มที่ มีตลาดนัด มีรถไฟซึ่งเป็นตัวแทนว่าจะมีความเจริญเข้ามา   แต่ในชุมชนนี้ยังคงมีธรรมชาติและป่าสนที่สวยงาม เพราะคนในชุมชนจะช่วยกันอนุรักษ์ป่าสนอันเป็นป่าต้นน้ำไว้ตลอดไป  และจะมีนักท่องเที่ยวมาชมธรรมชาติที่เราดูและรักษา โดยสิ่งที่พวกเราจะทำได้คือรักษาวัฒนธรรมเดิม รักษาวิธีดูแลป่าแบบป่าสะดือ  และให้ความรู้คนในชุมชนผ่านสื่อด้วยบทบาทนักข่าวพลเมือง”

               
 

กลุ่ม 321 มองว่า อีก 10 ปีข้างหน้า อำเภอกัลยาณิวัฒนาจะมีการเปลี่ยนแปลงมาก จะมีการสร้างโรงงานอุตสาหกรรม มีตลาด มีคาราโอเกะ มีโรงแรม จะมีถนนคอนกรีต มีไฟจราจร มีการแข่งขันการค้าขาย นำมาซึ่งความขัดแย้ง มีอบายมุขมากขึ้น ป่าไม้ลดลง เหตุผลเพราะมีการพัฒนาเข้ามามาก คนจากพื้นที่อื่นเข้ามามาก นายทุนเข้ามามาก อากาศจะเริ่มมีมลพิษ
        “เราไม่อยากให้เป็นเช่นนั้น  เราอยากช่วยกันรักษาธรรมชาติบ้านเราให้คงอยู่ไว้” 
 
       

กลุ่มรอเราดอตคอม มองว่า อีก 10 ปีข้างหน้า การดำเนินชีวิตในอำเภอใหม่จะมี
การสร้างถนน มีตึก มีห้างมากขึ้น การขนส่งทางอากาศจะมากขึ้น มีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร เพราะขณะนี้คนในชุมชนทำการเกษตรเช่นปลูกฟักทอง จึงจะมีโรงงานเข้ามาแปรรูปผลผลิตในพื้นที่มากขึ้น ระบบนิเวศน์จะเริ่มเสีย ป่าไม้จะถูกใช้โดยไม่คิดถึงคนรุ่นหลัง เหตุผลที่ทำให้เปลี่ยนไปเพราะบ้านเราเป็นอำเภอใหม่ มีการพัฒนาหลายอย่างเข้ามา  การมีอำเภอใหม่มีความสะดวกสบายในด้านการแจ้งเกิด  แต่เราอยากจะให้พัฒนาไปพร้อมกับรักษาสิ่งแวดล้อม  ซึ่งหากเราไม่อยากให้อำเภอของเราเป็นเหมือนในภาพ เราทุกคนต้องช่วยกันใช้ต้นไม้อย่างประหยัด   และอยากบอกให้คนในชุมชนยึดมั่นในวัฒนธรรมของตนเอง แม้โลกภายนอกเปลี่ยนไป

                                      เด็กกัลยาณิวัฒนา (Embedding disabled, limit reached)

 

 ABOUT THE AUTHOR

เคยเขียนข่าว สารคดี เป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์พลเมืองเหนือ เคยรายงานข่าววิทยุ สำนักข่าวไทย อสมท. ตอนนี้เป็นทำงานอยู่สำนักเครือข่ายสื่อพลเมือง ไทยพีบีเอส ทำข่าว ข้อมูล ประสานเครือข่าย ฝีกอบรม สร้างพื้นที่สื่อสารสาธารณะ