เสรีนนทรี ม.เกษตรฯ ร่วมค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ หนุนพลังงานที่ไม่ทำร้ายผู้คน

เสรีนนทรี ม.เกษตรฯ ร่วมค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ หนุนพลังงานที่ไม่ทำร้ายผู้คน

20 ก.ค.2557 กลุ่มเสรีนนทรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ออกแถลงการณ์ “คัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ และเลือกพลังงานที่ไม่ทำร้ายคน” ระบุจากการได้ตามประเด็นเรื่องโรงไฟฟ้าถ่านหินมาเป็นเวลากว่า 1 ปี ไม่เห็นด้วยกับการใช้เชื้อเพลิงถ่านหินเป็นพลังงาน และมีข้อเสนอดังนี้ 1.หยุดโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ รวมถึงโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นพลังงานเชื้อเพลิง 2.ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทั้งในโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าและตัดสินใจนโยบายพลังงาน และ 3.รัฐต้องส่งเสริมพลังงานทางเลือก พลังงานหมุนเวียน ลงทุนกับพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

“สุดท้ายเราเชื่อว่าถ่านหินสะอาดไม่มีอยู่จริง เป็นเพียงวาทกรรมลวงโลก และการกล่าวอ้างเรื่องความมั่นคงทางพลังงานจนต้องเพิ่มสัดส่วนเชื้อเพลิงถ่านหินเพียงเพื่อสนองธุรกิจถ่านหินที่ทุนไทยไปลงทุนเหมืองถ่านหินในต่างประเทศ ผู้คนที่แม่เมาะได้สูญเสียหลายสิ่งไปกับคำลวงโลกโฆษณาชวนเชื่อ และความร่ำรวยของคนบางกลุ่มมามากพอแล้ว เราหวังว่าจะไม่มีโรงไฟฟ้าถ่านหินเกิดขึ้นที่กระบี่และในพื้นที่อื่นๆ” แถลงการณ์ระบุ  

ทั้งนี้ แถลงการณ์มีรายละเอียดดังนี้ 

20152007185754.jpg

แถลงการณ์ กลุ่มเสรีนนทรี
“คัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ และเลือกพลังงานที่ไม่ทำร้ายคน”

นับตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 เป็นเวลา 10 วันแล้ว ที่ “เครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหิน” ได้ทำการอดอาหารคัดค้านโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ขนาด 800 เมกะวัตต์ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริเวณหน้ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หากโรงไฟฟ้าถ่านหินแล้วเสร็จและเปิดดำเนินการจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำ “ปากน้ำกระบี่” ซึ่งมีความสำคัญระดับนานาชาติและประชาชนกว่าครึ่งล้านคนที่พึ่งพารายได้จากการทำประมงและการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงติดอันดับโลก 

ในปี 2555 กระบี่ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดอยู่ที่ 101 เมกะวัตต์ และศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของกระบี่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 70 เมกะวัตต์ เชื่อว่าหากได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ภายในเวลา 3 ปี กระบี่จะสามารถใช้พลังงานหมุนเวียนได้ 100 เปอร์เซ็นต์ แต่ที่ผ่านมา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พยายามโฆษณาเรื่องโรงไฟฟ้าถ่านหินสะอาด และอ้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงถ่านหิน โดยลืมนึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นที่โรงไฟฟ้าถ่านหินแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ว่าสร้างผลกระทบให้กับชาวบ้านในพื้นที่รอบๆโรงไฟฟ้าและเหมืองถ่านหินมาแล้วไม่ต่ำกว่า 30 ปี ผู้คนมีความเสี่ยงอาการไอเรื้อรังมากกว่าที่อื่น 3 เท่า และมีปัญหาระบบทางเดินหายใจมากผิดปกติ 

กลุ่มเสรีนนทรี ม.เกษตรศาสตร์ ได้ตามประเด็นเรื่องโรงไฟฟ้าถ่านหินมาเป็นเวลากว่า 1 ปี ไม่เห็นด้วยกับการใช้เชื้อเพลิงถ่านหินเป็นพลังงาน และมีข้อเสนอดังนี้

1. หยุดโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ รวมถึงโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นพลังงานเชื้อเพลิง
2. ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทั้งในโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าและตัดสินใจนโยบายพลังงาน
3. รัฐต้องส่งเสริมพลังงานทางเลือก พลังงานหมุนเวียน ลงทุนกับพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สุดท้ายเราเชื่อว่าถ่านหินสะอาดไม่มีอยู่จริง เป็นเพียงวาทกรรมลวงโลก และการกล่าวอ้างเรื่องความมั่นคงทางพลังงานจนต้องเพิ่มสัดส่วนเชื้อเพลิงถ่านหินเพียงเพื่อสนองธุรกิจถ่านหินที่ทุนไทยไปลงทุนเหมืองถ่านหินในต่างประเทศ ผู้คนที่แม่เมาะได้สูญเสียหลายสิ่งไปกับคำลวงโลกโฆษณาชวนเชื่อ และความร่ำรวยของคนบางกลุ่มมามากพอแล้ว เราหวังว่าจะไม่มีโรงไฟฟ้าถ่านหินเกิดขึ้นที่กระบี่และในพื้นที่อื่นๆ 

หยุดถ่านหิน หยุดพลังงานที่ทำร้ายคน

กลุ่มเสรีนนทรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
20 กรกฎาคม 2558

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง