เหมืองทองเลยวุ่น! ’16 อบต.เขาหลวง’ ยื่นถอดถอนประธานสภาฯ – ฅนรักษ์บ้านเกิดฯ ยกทีมปกป้อง

เหมืองทองเลยวุ่น! ’16 อบต.เขาหลวง’ ยื่นถอดถอนประธานสภาฯ – ฅนรักษ์บ้านเกิดฯ ยกทีมปกป้อง

สมาชิก อบต.เขาหลวงโซนบน 16 คน วอล์กเอาท์ออกจากที่ประชุมสภา อบต.เขาหลวง ไม่พอใจประธานสภาฯ ขวางประชุมลับพิจารณาต่ออายุหนังสืออนุญาตใช้ที่ป่า-ส.ป.ก.ทำเหมืองแร่ทองคำ เดินหน้ายื่นถอดถอน ด้านกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด 6 หมู่บ้าน ยื่นหนังสือผู้ว่าฯ-นายอำเภอฯ ปกป้องประธานสภาฯ จี้ถอดถอนสมาชิก อบต.ที่ลงชื่อขอเปิดประชุมลับทั้งหมด

20161205204242.jpg

12 พ.ค.2559 กรณีการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 สภา อบต.เขาหลวง อ.วังสะพุงจังหวัดเลย ในวันนี้ (12 พ.ค. 2559) ต้องปิดประชุมกระทันหัน หลังจากเปิดประชุมเมื่อเวลาประมาณ 9.00 น.ได้เพียงไม่นาน เนื่องจาก สมาชิกสภา อบต.เขาหลวงเขตโซนบนขอให้เปิดประชุมลับ แต่ถูก นายสมัย ภักดิ์มี ประธานสภา อบต.เขาหลวงและสมาชิกฯ อีกส่วนหนึ่งคัดค้าน ทำให้สมาชิกอบต.เขาหลวงโซนบน 16 คน ไม่พอใจและได้วอล์กเอาท์ออกจากที่ประชุม ทำให้ต้องปิดประชุมเพราะไม่สามารถประชุมต่อไปได้ 

ทั้งนี้ การประชุมสภา อบต.เขาหลวง ระหว่างวันที่ 12 – 13 พ.ค. 2559 มีวาระการพิจารณาให้ความเห็นการต่ออายุหนังสืออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกภูเหล็กเพื่อทำเหมืองแร่ทองคำ ตามประทานบัตรที่ 26968/15574 26968/15575 26968/15576 และ 26973/15560 และการยื่นคำขอใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อนำทรัพยากรธรรมชาติในเขตปฏิรูปที่ดินไปใช้ประโยชน์ (ส.ป.ก.4-106) ของบริษัททุ่งคำจำกัด โดยวาระดังกล่าวกำหนดไว้ในการประชุมวันพรุ่งนี้ (13 พ.ค. 2559) 

ส่วนการประชุมสภา อบต.ในวันนี้ (12 พ.ค.2559) มีวาระพิจารณาเกี่ยวกับแผนงานและงบประมาณพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาท้องถิ่น 3 ปี (2560-2562)

20161205203910.jpg

เหมืองแร่ เมืองเลย V2 รายงานบรรยากาศในที่ประชุมว่า นายวีระพล กัตติยะ สมาชิก อบต.เขาหลวง บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11 ได้ยกมือขอให้เปิดประชุมลับ แต่ทาง อบต.เขาหลวงเขตโซนล่างที่คัดค้านเหมืองขอให้นายพีระพลชี้แจงเหตุผลการประชุมลับ แต่นายพีระพลไม่อธิบายกลับขอให้ที่ประชุมยกมือสนับสนุน ทำให้บรรยากาศในที่ประชุมเกิดการถกเถียงกันอย่างตึงเครียด

เหมืองแร่ เมืองเลย V2ระบุด้วยว่า สมาชิก อบต.เขาหลวงเขตโซนล่างพยายามทักท้วง โดยอ้างถึงมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 พ.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งให้หยุดสัมปทานสำรวจและทำเหมืองแร่ทองคำทั่วประเทศ  ทั้งขอให้ประธานสภาฯ อธิบายข้อบังคับหรือระเบียบการประชุมเกี่ยวกับเงื่อนไขที่เข้าข่ายประชุมลับ

ด้านนายวีระพล ยืนยันให้มีการประชุมลับ การพิจารณาให้ความเห็นการต่ออายุหนังสืออนุญาตใช้พื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกภูเหล็กและพื้นที่ ส.ป.ก.เพื่อประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำ พร้อมระบุว่าหากไม่มีการประชุมลับจะผิดมาตรา 157 ตามประมวลกฎหมายอาญา เพราะละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 

อย่างไรก็ตาม ประธานสภาฯ ไม่ยินยอมให้เปิดประชุมลับ ทำให้นายวีระพลไม่พอใจและวอล์กเอาท์เดินออกจากที่ประชุมไปพร้อมกับสมาชิก อบต.เขาหลวงโซนบรวม 16 คน นอกจากนั้น นายสุรศักดิ์ ดวงจำปา สมาชิก อบต.หมู่ที่ 6 บ้านนาซำแซง เลขานุการสภาฯ และนายวัชรพงษ์ บัวบาลบุตร รองประธานสภา ก็เดินออกไปด้วย

 

20161205204112.jpg

16 อบต.ทำหนังสือเร่งด่วน ถอดถอนประธานสภาฯ

เหมืองแร่ เมืองเลย V2 รายงานว่า หลังจากที่เดินวอล์กเอาท์ออกมาจากที่ประชุม สมาชิก อบต.เขาหลวงโซนบนทั้ง 16 คน รวมเลขานุการสภาฯ 1 คน และรองประธานสภาฯ อีก 1 คน ได้เดินไปที่อาคารสำนักงาน อบต.เขาหลวงเพื่อทำหนังสือเร่งด่วนที่สุดถึงนายอำเภอวังสะพุงและผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ขอให้ถอดถอนประธานสภาออกจากตำแหน่ง โดยกล่าวหาว่ากระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

เพื่อที่พรุ่งนี้ผู้ว่าฯ หรือนายอำเภอฯ มีหนังสือด่วนที่สุดให้ปลดหรือพักการปฏิบัติหน้าที่ของนายสมัย ภักดิ์มี ประธานสภา เอาไว้ก่อน

ด้านกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด 6 หมู่บ้าน อ.วังสะพุง จ.เลย ซึ่งเดินทางมาร่วมฟังการประชุม สภา อบต.เขาหลวงตั้งแต่ช่วงเช้า วันนี้ (12 พ.ค. 2559) ได้เดินทางจากที่ทำการ อบต.เขาหลวง ไปที่ศาลากลางจังหวัดเลย ต่อด้วยอำเภอวังสะพุง เพื่อยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเลยและนายอำเภอวังสะพุง

หนังสือของกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดฯ มีข้อเรียกร้องคือ 1.ขอความเป็นธรรมให้แก่นายสมัย ภักดิ์มี ประธานสภา อบต.เขาหลวง ที่เป็นนักการเมืองท้องถิ่นผู้ดำรงตนด้วยความสุจริตในหน้าที่การงาน มีความดีพร้อมที่จะได้รับการสรรเสริญ มองเห็นประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง พยายามปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงปัญหาปากท้องความเดือดร้อนของประชาชนเป็นที่ตั้ง

2.ขอให้ถอดถอน/เพิกถอนหรือปลดนายวีระพล กัตติยะ สมาชิก อบต.เขาหลวง หมู่ที่ 11 บ้านโนนสวรรค์ และสมาชิก อบต.เขาหลวงท่านอื่นที่ลงชื่อร่วมกันขอให้เปิดประชุมลับออกจากตำแหน่งทั้งหมด

 

20161205203839.jpg

ผู้ว่าฯ รับหนังสือ ยืนยันให้ความเป็นธรรม

เมื่อเวลาประมาณ 12.30 น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้ลงมาพบปะและรับหนังสือของกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด 6 หมู่บ้าน โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำการเพื่อรักษาความปลอดภัยอยู่ก่อนแล้ว

“ไม่ต้องกังวลใจเพราะมีมติ ครม.ออกมาแล้ว ทุกกระทรวงต้องเห็นชอบกับมติ ครม.นี้” นายวิโรจน์กล่าว

นายวิโรจน์ กล่าวด้วยว่า ในส่วนข้อเสนอที่จะให้ สมาชิก อบต.เขาหลวงที่ลงชื่อร่วมกันขอให้เปิดประชุมลับออกจากตำแหน่งทั้งหมด ต้องดูว่ามีความผิดอย่างไร 

ทั้งนี้ โดยกระบวนการต้องมีการตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง ทั้งนี้รวมถึงในกรณีหากมีการร้องนายสมัยด้วย 

“ท่านผู้ว่าก็บอกแล้ว ท่านจะรอหนังสือจากเลขารัฐมนตรีซึ่งจะเป็นลายลักษณ์อักษร อันนั้นจะใช้ยืนยันได้ว่านี่มีมติคณะรัฐมนตรีออกมาแล้ว ท่านก็จะยึดตามที่ท่านบอก พวกเราก็ดีใจที่ท่านจะยึดตาม มติ ครม. ซึ่งวันนี้ที่ประชุมสมาชิก อบต. ถึงแม้ สภา อบต.จะไม่ฟัง สภา อบต.โซนบนทั้ง 16 คนจะไม่ฟัง แต่ไม่เป็นไร แต่พวกเราก็จะทำหน้าที่ของเราให้ถึงที่สุด” นางพรทิพย์ หงษ์ชัย ชาวบ้านกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวบ้านกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดพอใจกับคำตอบผู้ว่าฯ จึงแยกย้ายขึ้นรถเดินทางไปยื่นหนังสือกับนายอำเภอวังสะพุง หลังจากนั้นจึงเดินทางกลับเมื่อเวลาประมาณ 13.30 น. โดยระบุว่าจะติดตามการประชุมสภา อบต.ในวันพรุ่งนี้ต่อไป

20161205204157.jpg

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: 
จับตา! ประชุมสภา อบต.เขาหลวง พิจารณาเหมืองทองเลยใช้ที่ป่า-ส.ป.ก. หลังนายกฯ ลั่นปิดเหมืองทองทั่วประเทศ

‘อบต.เขาหลวง’ เลื่อนประชุมต่ออายุให้พื้นที่เหมืองเหตุสมาชิกไม่ครบ หลังชาวบ้านนอนค้างคืนเฝ้าบันไดรอจับตา

องค์กรสิทธิฯ-เครือข่ายคนในพื้นที่เหมือง ร่วมร้อง ‘หยุดใช้กฎหมายคุกคาม’ แกล้งฟ้องคดี

 

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง