ครบรอบ 1 ปี ขาหุ้นปฏิรูปพลังงาน ภารกิจการปฏิรูปพลังงานที่ยิ่งต้องทำให้เข้มข้นขึ้น

ครบรอบ 1 ปี ขาหุ้นปฏิรูปพลังงาน ภารกิจการปฏิรูปพลังงานที่ยิ่งต้องทำให้เข้มข้นขึ้น

 

11910641_10155979447180436_14729482_n

เรื่อง: สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ

การรวมตัวของขาหุ้นปฏิรูปพลังาน และจัดกิจกรรมเดินวันโยชน์เพื่อการปฏิรูปพลังงาน ที่ออกเดินเท้าจากหาดใหญ่ มุ่งหน้าสู่กรุงเทพมหานคร โดยเริ่มออกเดินเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 บัดนี้ครบ 1 ปีอย่างรวดเร็ว แต่การปฏิรูปพลังงานที่ประชาชนคาดหวังก็ยังไปไม่ถึงไหน

สำหรับผม ผมคิดว่าหัวใจของการปฏิรูปพลังงานมี 2 หัวใจสำคัญคือ

หนึ่ง… การเปิดการมีส่วนร่วมให้กับประชาชนในทุกเรื่องอย่างจริงจัง ในการร่วมรับรู้ ร่วมนำเสนอข้อมูล ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมทำ และร่วมตัดสินใจ การจัดการเรื่องพลังงานต้องไม่อยู่ในมือเทคโนแคร็ตหรือข้าราชการกระทรวงพลังงานเท่านั้นอีกต่อไป เพราะที่ผ่านมามีความชัดเจนเพียงพอแล้วว่า การผูกขาดการตัดสินใจกับการคอรัปชั่นเป็นของคู่กัน ผลประโยชน์ชาติที่ควรตกเป็นของประเทศและประชาชนกลับตกไปสร้างความมั่งคั่งให้กับกลุ่มทุนไม่กี่คนมาอย่างยาวนาน ภายใต้วาทกรรมสร้างภาพเรื่อง การต้องสัมปทาน เรื่องความมั่นคงทางพลังงาน เรื่องถ่านหินสะอาด เรื่องนิวเคลียร์ปลอดภัย หรือทำให้สังคมเข้าใจผิดว่าพลังงานหมุนเวียนพึ่งพาไม่ได้ การมีส่วนร่วมในทุกระดับทั้งในสภาและนอกสภาจึงเป็นการปลดล็อคการผูกขาดและการคอรับชั่นที่สำคัญที่สุด

สอง… การเดินสู่เป้าหมายที่ให้ประชาชนและชุมชนพึ่งตนเองด้านพลังงานให้ได้มากที่สุด แนวคิดการสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ ที่ปล่อยมลพิษให้คนในพื้นที่หนึ่งๆ รับเคราะห์ แล้วนำไฟฟ้าไปสร้างความสว่างไสวใช้อย่างสิ้นเปลืองให้กับคนที่มีกำลังจ่ายในอีกพื้นที่นั้น เป็นหลักการที่ควรหลีกไปให้ไกลได้แล้วในยุคสมัยนี้ คนจนคนชนบทได้เสียสละมาแล้วนานเกือบ 60 ปีตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การส่งเสริมให้ทุกบ้านติดตั้งโซลาร์เซลบนหลังคา เพื่อผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ไว้ใช้เอง หากมีเหลือก็ส่งเข้าสายส่งเพื่อขายให้เเก่การไฟฟ้า รวมทั้งการสนับสนุนให้ชุมชนพึ่งพาพลังงานหมุนเวียนทุกรูปแบบ จะเป็นการปลดล็อคการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินสกปรกและโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อันตรายลงไปได้ แต่จนถึงบัดนี้ประเทศไทยเราก็ไม่เคยมีเจตจำนงแห่งรัฐในการเดินหน้าสู่เป้าหมายการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนอย่างจริงจัง ทั้งๆ ที่เป็นหัวใจของการปฏิรูปพลังงาน

ในโอกาสครบรอบ 1 ปีของการออกเดินเท้าปฏิรูปพลังงานของขาหุ้นปฏิรูปพลังงาน การปลดปล่อยสังคมไทยจากการผูกขาดของเทคโนแคร็ตและนายทุนพลังงาน และการทำให้ประชาชนทุกคนพึ่งตนเองทางพลังงานให้ได้มากที่สุด คือเป้าหมายที่ยังต้องการการร่วมมือร่วมใจสานต่อภารกิจต่อไป

 ABOUT THE AUTHOR

บรรณาธิการเว็บไซต์ aftershake.net เว็บที่มีเนื้อหาว่าด้วยการปฏิรูปที่พยายามย่อยเรื่องยากให้เข้าใจง่ายแบบคนธรรมดาสามัญ