แอมเนสตี้ฯ ร้องทางการไทยไม่ส่งชาวอุยกูร์ อีก 50 คน ไปรับการทรมานในจีน

แอมเนสตี้ฯ ร้องทางการไทยไม่ส่งชาวอุยกูร์ อีก 50 คน ไปรับการทรมานในจีน

20151107000419.jpg

10 ก.ค. 2558 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ร้องทางการไทยต้องไม่ส่งกลับชาวอุยกูร์จำนวนอีก 50 คน ไปประเทศจีน เนื่องจากเสี่ยงจะถูกทรมาน อาจถูกบังคับให้สูญหาย และอาจถูกประหารชีวิต และจีนต้องเปิดเผยที่อยู่ของชาวอุยกูร์กว่าร้อยคนที่ถูกส่งตัวกลับไปแล้ว

แอมเนสตี้ระบุว่า จากกรณีเมื่อวันที่ 9 ก.ค.ที่ผ่านมา ทางการไทยยืนยันว่าได้ส่งตัวชาวอุยกูร์ประมาณ 109 คนกลับไปจีน โดยพวกเขาเป็นชนชาติพันธุ์กลุ่มภาษาเตอร์กิก (Turkic) ซึ่งอาศัยอยู่บริเวณเอเชียตะวันออกและกลาง ที่ผ่านมาพวกเขาถูกควบคุมตัวฐานเข้าเมืองผิดกฎหมายในประเทศไทยตั้งแต่เดือนมีนาคม 2557 

นับแต่ทศวรรษ 1980 ชาวอุยกูร์ตกเป็นเป้าหมายการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบและกว้างขวางโดยทางการจีน

Nicholas Bequelin ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออก แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลเปิดเผยว่า ทางการไทยละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศโดยการบังคับส่งกลับชาวอุยกูร์ประมาณ 109 คนไปจีน เหมือนเป็นการลงโทษพวกเขาด้วยโทษร้ายแรงสุดเท่าที่จะจินตนาการได้ หลายครั้งแล้วที่เราได้เห็นชาวอุยกูร์ซึ่งถูกส่งตัวกลับไปจีนต้องสูญหายตัวไปในหลุมดำ บางส่วนถูกควบคุมตัว ถูกทรมาน และในบางกรณีถูกศาลตัดสินประหารชีวิต และถูกประหารไปแล้ว 

“การส่งกลับบุคคลเหล่านี้เป็นการกระทำที่น่าชิงชังรังเกียจและขัดกับกฎหมายระหว่างประเทศ หากทางการไทยเดินหน้าส่งกลับบุคคลต่อไป จะทำให้ชีวิตคนจำนวนมากตกอยู่ในความเสี่ยง” ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออก แอมเนสตี้ฯ ระบุ

แอมเนสตี้ระบุว่า ทางการไทยต้องปฏิบัติตามหลักการห้ามส่งกลับ (non-refoulement) ซึ่งห้ามส่งบุคคลไปยังประเทศหรือเขตอำนาจศาลที่มีความเสี่ยงว่าพวกเขาจะถูกละเมิดหรือถูกปฏิบัติโดยมิชอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง หลักการเหล่านี้ปรากฏอยู่ในกฎบัตรระหว่างประเทศจำนวนมาก และมีสถานะเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ ซึ่งมีผลบังคับใช้ต่อทุกรัฐ ไม่ว่ารัฐดังกล่าวจะให้สัตยาบันรับรองสนธิสัญญาที่เกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตาม

การบังคับส่งกลับบุคคลไปยังประเทศที่เสี่ยงจะถูกทรมานและปฏิบัติอย่างโหดร้าย ยังเป็นการละเมิดอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี (Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment – CAT) ซึ่งไทยเป็นรัฐภาคีด้วย 

 

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง