การศึกษาไทย… เอาไงดี?

การศึกษาไทย… เอาไงดี?

โดย: กองบรรณาธิการ

พูดคุยกับ ‘ศาสวัต บุญศรี’ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
และ ‘ณัฐนันท์ วรินทรเวช’ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เลขาธิการกลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท

เราสัมภาษณ์ทั้ง 2 คน ในประเด็นคำถามที่ใกล้เคียงกันอันว่าด้วย.­..

กิจกรรมยามว่างของนักเรียนมัธยมปลายคนหนึ่­งที่เลือกได้อย่างเสรี
กับสมุดบันทึกกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาล­ัย ที่มีการกำหนดชั่วโมงขั้นต่ำและขอบเขตกิจก­รรมที่ทำ
แต่สามารถนำไปออกเป็นทรานสคริปต์ได้ แบบแรกหรือแบบหลังเข้าท่ากว่ากัน

การเรียนแบบที่ครูเป็นผู้ถ่ายทอด นักเรียนมีหน้าที่รับ เพราะใครๆ ก็บ่นว่าเด็กไทยไม่กล้าเเสดงออก
กับการเรียนที่เริ่มก้าวไปสู่การแลกเปลี่ย­น องค์ความรู้ระหว่างผู้เรียนกันเอง โดยมีครูเป็นผู้อำนวยความสะดวก
อย่างไหนคือเทรนด์ใหม่ที่น่าสนใจ

เกรดยังเป็นเรื่องจำเป็นไหม

และนี่คือคำบอกเล่าที่น่าสนใจจากทั้งอาจาร­ย์และนักเรียน…

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ aftershake.net เว็บที่มีเนื้อหาว่าด้วยการปฏิรูปที่พยายามย่อยเรื่องยากให้เข้าใจง่ายแบบคนธรรมดาสามัญ