ไทย-เมียนมา ทำเอ็มโอยูเรื่องพลังงาน ตั้งคณะทำงานร่วมด้านปิโตรเลียม-ไฟฟ้า

ไทย-เมียนมา ทำเอ็มโอยูเรื่องพลังงาน ตั้งคณะทำงานร่วมด้านปิโตรเลียม-ไฟฟ้า

กระทรวงพลังงานบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นด้านพลังงาน พร้อมจัดตั้งคณะกรรมการร่วมไทย – เมียนมาร์ สร้างความร่วมมือด้านปิโตรเลียมและไฟฟ้า เพิ่มโอกาสการค้าขาย ความร่วมมือครบวงจร และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนไทยลงทุนด้านพลังงานในเมียนมาเพิ่มขึ้น

20151606213723.jpg

ที่มาภาพ: สำนักข่าวไทย

16 มิ.ย. 2558 สำนักข่าวไทยรายงานว่า นายณรงค์ชัย อัครเศรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยถึงผลการเดินทางไปยังสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งเบื้องต้นกระทรวงพลังงานร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยเรื่องพลังงาน (เอ็มโอยู) ร่วมกับนายอู เซยา ออง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเมียนมาและนายอู คิน หม่อง โซ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไฟฟ้าเมียนมา โดยมี ดร.สาย หมอก คำ รองประธานาธิบดีเมียนมาและ ม.ร.ว.ปรีดียาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี ร่วมกันเป็นประธานและเป็นสักขีพยานในการลงนามฯ 

สาระสำคัญการลงนามฯ ครั้งนี้จะเกิดความร่วมมือด้านพลังงานที่สำคัญของ 2 ประเทศร่วมกัน ทั้งด้านความร่วมมือปิโตรเลียมกับกระทรวงพลังงานเมียนมา และความร่วมมือด้านไฟฟ้ากับกระทรวงไฟฟ้าเมียนมา ได้แก่ การจัดตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างประเทศไทยและเมียนมา ซึ่งจะมี 2 คณะที่สำคัญ คือ ด้านปิโตรเลียมและด้านไฟฟ้า โดยจะมีระดับปลัดกระทรวงพลังงานของทั้งฝ่ายไทยและเมียนมา มาเป็นประธานร่วม ทั้ง 2 คณะฯ 

ความร่วมมือเบื้องต้นตามเอ็มโอยู ระหว่างประเทศไทยและเมียนมา ฉบับที่ 1 ว่าด้วยเรื่องพลังงานด้านปิโตรเลียม ขอบเขตความร่วมมือที่สำคัญ ได้แก่ ความร่วมมือพัฒนาธุรกิจและค้าขาย ขยายความร่วมมือด้านการปรับปรุงและพัฒนาไปสู่ธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ความร่วมมือด้านเทคนิคในการสำรวจและขุดเจาะปิโตรเลียม การพัฒนาระบบก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) และแนวทางการพัฒนาบุคลากร โดยเบื้องต้นมีแนวคิดในการพัฒนาโรงเรียนอาชีวะศึกษาด้านปิโตรเลียมให้กับเมียนมา เป็นต้น

ความร่วมมือเบื้องต้นตามเอ็มโอยู ระหว่างประเทศไทยและเมียนมาฉบับที่ 2 ว่าด้วยเรื่องพลังงานไฟฟ้า ขอบเขตความร่วมมือที่สำคัญ ได้แก่ เมียนมาสนใจรับทราบนโยบายด้านการเปิดให้ภาคเอกชนของไทยมีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้า ทั้งรูปแบบผู้ผลิตไฟฟ้าในหลากหลายรูปแบบ รวมถึงการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) แนวทางการพัฒนาบุคลากรทางเทคนิคความรู้ทางวิศวกรรมการผลิต และการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

ความร่วมมือด้านไฟฟ้าทั้งไทยและเมียนมาจะเกิดความร่วมมือ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านระบบผลิต ด้านระบบส่ง จะมีการศึกษาและพัฒนาระบบเชื่อมโยงสายส่งร่วมกัน และด้านระบบจำหน่าย จะเกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมในระดับปฏิบัติการต่อไป

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง