‘คดีปุโละปุโย’ ศาลจังหวัดปัตตานีนัดชี้สองสถาน-นำคดีสู่ศูนย์ไกล่เกลี่ยก่อนสืบพยาน

‘คดีปุโละปุโย’ ศาลจังหวัดปัตตานีนัดชี้สองสถาน-นำคดีสู่ศูนย์ไกล่เกลี่ยก่อนสืบพยาน

11 ก.พ. 2559 มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมและมูลนิธิผสานวัฒนธรรมเผยแพร่ข้อมูลว่า เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2559 เวลา 09.00 น. ศาลจังหวัดปัตตานีได้กำหนดชี้สองสถาน ในคดีหมายเลขดำที่ 519/2558 ระหว่าง นายยา ดือราแม กับพวกรวม 5 คน โจทก์ กับ กองทัพบก จำเลยที่ 1 และ สำนักนายกรัฐมนตรี จำเลยที่ 2 

โจทก์ทั้ง 5 คน คือชาวบ้านผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2555 เวลาประมาณ 20.30 น. เจ้าหน้าที่ทหารพรานประจำฐานปฏิบัติการทหารพรานที่ 4302 ต.ปุโละปุโย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ได้ใช้อาวุธปืนสงครามยิงเข้าใส่รถยนต์ของชาวบ้านซึ่งมีผู้อยู่ในรถจำนวน 9 คน ขณะกำลังเดินทางออกจากหมู่บ้านกาหยี หมู่ที่ 1 ต.ปุโละปุโย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ได้เพียง 500 เมตร เพื่อไปละหมาดศพ (การละหมาดขอพรให้ผู้เสียชีวิต) ที่บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 4 ต.ลิปะสะโง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 4 ราย และบาดเจ็บ 5 ราย 

20161202010809.jpeg

ที่มาภาพ: Deep South Journalism

ศาลได้ตรวจคำฟ้องและคำให้การ แล้วกำหนดประเด็นข้อพิพาทดังนี้ 1.เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารในสังกัดของจำเลยทั้งสองจงใจหรือประมาทเลินเล่อ โดยมิได้ปฏิบัติและดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์แห่งพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ.2457 หรือไม่ และจำเลยทั้งสองจะต้องรับผิดหรือไม่ อย่างไร 2.ค่าเสียหายของโจทก์ทั้ง 5 มีเพียงใด

ประเด็นทั้ง 2 โจทก์ทั้ง 5 กล่าวอ้าง จำเลยทั้ง 2 ให้การปฏิเสธ ภาระการพิสูจน์ตกแก่โจทก์ทั้งห้านำสืบก่อน แล้วให้จำเลยทั้ง 2 สืบแก้

ทนายโจทก์ทั้ง 5 แถลงสืบพยาน 15 ปาก กำหนดสืบ 3 นัด และทนายจำเลยทั้งสองแถลงสืบพยาน 6 ปาก กำหนดสืบ 2 นัด 

เนื่องจากคดีนี้เป็นคดีอันเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร อ้างว่า กระทำไปในหน้าที่เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองภายใต้พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก ดังนั้น เพื่อให้เกิดความรู้สึกและเป็นธรรมแก่คู่ความทุกฝ่าย ตลอดจนความสะดวกรวดเร็วในการพิจารณาคดี โดยไม่จำต้องสืบพยาน ศาลเห็นสมควรให้นำคดีเข้าสู่ศูนย์ไกลเกลี่ยข้อพิพาทประจำศาลจังหวัดปัตตานี ในระหว่างที่คดีรอการพิจารณาสืบพยาน 

โดยให้ศูนย์ไกล่เกลี่ยมีหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เข้าร่วมการเจรจาเพื่อหาข้อยุติพิพาทคดี ในวันที่ 20 เม.ย. 2559 เวลา 09.00 น. และถ้าหากไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้ให้ดำเนินการสืบพยานโจทก์ทั้ง 5 ในวันที่ 24, 25, 31 พ.ค. 2559 และสืบพยานจำเลยทั้งสองในวันที่ 7, 8 มิ.ย. 2559 เวลา 9.00 น. 

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง