‘พีมูฟ’ ค้าน พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ ยื่นหนังสือจี้ ‘สนช.’ ถอนร่างกฎหมาย

‘พีมูฟ’ ค้าน พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ ยื่นหนังสือจี้ ‘สนช.’ ถอนร่างกฎหมาย

“พีมูฟ” ยื่นหนังสือถึง สนช.ขอให้ถอนร่าง พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ ชี้เนื้อหาลิดรอนหลักสิทธิมนุษยชน และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

20150204011829.jpg
ที่มาภาพ: Jabby

1 เม.ย. 2558 ที่รัฐสภา ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) หรือพีมูฟ นำโดยจำนง หนูพันธ์ เข้ายื่นหนังสือถึงพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ผ่านนรรัตน์ พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อคัดค้านร่าง พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. …

จำนง กล่าวว่า ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวขัดหลักสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ สิทธิทางการเมือง อีกทั้งยังมีเนื้อหาลิดรอนการใช้สิทธิเสรีภาพของประชาชนที่รัฐธรรมนูญทุกฉบับในอดีตให้การคุ้มครอง ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวมีสาระสำคัญ ให้การชุมนุมในที่สาธารณะต้องทำหนังสือแจ้งต่อหัวหน้าสถานีตำรวจในท้องที่ชุมนุมไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง ห้ามชุมนุมกีดขวางทางเข้าออกทำเนียบรัฐบาล รัฐสภา ศาล สนามบิน และสถานที่ราชการ และห้ามเคลื่อนย้ายการชุมนุมก่อนได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ ทั้งที่การชุมนุมเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน ที่ประชาชนทุกคนกระทำได้ ซึ่งรัฐต้องอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิดังกล่าว จึงขอคัดค้านร่าง พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ และขอเรียกร้องให้ประธาน สนช.ยุติ และถอนร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ออกจาก สนช.ทันที

20150204011900.jpg

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง