‘มุสลิมเป็นพี่น้องกัน’ ประชาชนนับหมื่นร่วมงานเลี้ยงน้ำชาข้าวยำช่วย ‘ปอเนาะญีฮาด’

‘มุสลิมเป็นพี่น้องกัน’ ประชาชนนับหมื่นร่วมงานเลี้ยงน้ำชาข้าวยำช่วย ‘ปอเนาะญีฮาด’

20161903160123.jpg

วันนี้ (19 มี.ค. 2559) งานเลี้ยงน้ำชาข้าวยำการกุศลสมทบทุนช่วยเหลือปอเนาะญีฮาด ณ สนามฟุตบอลกลางประจำหมู่บ้านท่าด่าน ต.ตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี มีภาคประชาสังคม นักศึกษา และชาวบ้านจากทั้งในและนอกพื้นที่นับหมื่นคนทยอยเดินทางมาร่วมงานตั้งแต่ช่วงเช่า ส่วนยอดสมบททุนล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ 13.00 น. อยู่ที่ 6 แสนบาทแล้ว

มูฮัมหมัดนาวาวี หะยีอับดุลกอเดร์ โต๊ะอิหม่ามประจำมัสยิดกือแด บ้านท่าด่าน คาดว่าจะมีพี่น้องชาวมุสลิมในพื้นที่ชายแดนใต้มาร่วมงานกินข้าวยำสมทบทุนครั้งนี้กว่า 50,000 คน

ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดซื้อที่ดินวากาฟ จำนวน 10 ไร่ เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาของชุมชน สร้างที่อยู่อาศัยอย่างสมถะให้กับครอบครัวปอเนาะญีฮาดวิทยาในบริเวณที่ดินวากาฟดังกล่าวด้วย และสร้างต่อเติมมัสยิดบ้านท่าด่าน (กือแด) ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ เพื่อเป็นการยกระดับมัสยิดให้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนควบคู่ไปกับศูนย์กลางการศึกษาชุมชน ทั้งนี้ ต้องใช้งบประมาณในวงเงินประมาณ 4 ล้านบาท

ภายในงาน นอกจากจะมีการกินข้าวยำสมทบทุนแล้ว ยังมีนิทรรศการวิชาการจาก องค์กรภาคประชาสังคม และองค์กรนักศึกษา การแสดงทางวัฒนธรรม อีกทั้งยังมีเวทีเสวนาสาธารณะในหัวข้อ “ปอเนาะ ญีฮาดวิทยา-บทเรียนและอนาคตชะตากรรมปาตานี” ในเวลา 13.00 เป็นต้นไป

ตูแวดานียา ตูแวแมแง สำนักปาตานีรายาเพื่อสันติภาพและการพัฒนา กล่าวว่า ความสำคัญของงานวันนี้คือเพื่อพิสูจน์ว่าสังคมในพื้นที่ยังมีความสัมพันธ์ฉันท์พี่น้องที่เรียกว่ามุสลิมเป็นพี่น้องกัน

“วันนี้ถือว่าเราสามารถพิสูจน์ได้ แม้ว่าในทางกระบวนการยุติธรรมจะเป็นที่สิ้นสุดแล้วว่าครอบครัวโรงเรียนญีฮาดวิทยาได้รับการตัดสินในชั้นต้นว่าผิด และทรัพย์สินที่ดิน 14 ไร่และอาคารต่าง ๆ บนที่ดินถูกยึดไปเป็นของรัฐ แต่เรื่องนั้นก็เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรม วันนี้จะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของความเป็นมนุษย์ที่สามารถที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันในมิติของสิทธิความเป็นมนุษย์ด้วยกัน” 

ตูแวดานียา กล่าวว่า แม้ว่าในมิติของความมั่นคงจะมีภาพของความเป็นปีศาจ แต่ในมิติของความเป็นชาวบ้าน กระบวนการยุติธรรมก็เป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้ว 

“วันนี้สังคมในพื้นที่มีความหวังที่อยากจะเห็นครอบครัวของปอเนาะญีฮาดได้มีที่เริ่มต้นใหม่ ในที่ดินแปลงใหม่ที่มาจากการสมทบทุนจากแรงกายแรงใจของคนในพื้นที่” ตูแวดานียากล่าว

ตูแวดานียา ตอบคำถามถึงบทเรียนจากปอเนาะญีฮาดว่า ปอเนาะญีฮาดทำให้คนและสังคมในพื้นที่รู้สึกว่าไม่เป็นธรรมแม้กระบวนการยุติธรรมจะสิ้นสุดแล้ว 

“บทเรียนสำคัญที่สุดก็คือจะทำยังไงให้การพิจารณาของศาลที่ตัดสินแล้วเป็นที่สิ้นสุด ทำให้ภาคประชาขนสามารถมีความรู้สึกสิ้นสุดเหมือนกันตามกระบวนการยุติธรรม เพราะกระบวนการยุติธรรมคือรากฐานสำคัญของสันติภาพในพื้นที่” ตูแวดานียากล่าว

20161903160415.jpg

20161903160432.jpg

20161903160449.jpg

20161903160505.jpg

ภาพโดย: อิมรอน ซาเหาะ โรงเรียนนักข่าวชายแเดนใต้

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง