‘สกน.-พีมูฟ’ ค้านยุบ ‘สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน’ ขอต่ออายุอีก 5 ปี

‘สกน.-พีมูฟ’ ค้านยุบ ‘สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน’ ขอต่ออายุอีก 5 ปี

19 ม.ค. 2559 เวลาประมาณ 10.00 น. หน้าสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ฝั่งตรงข้าม ประตู 4 ทำเนียบรัฐบาล สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.) และขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) หรือ พีมูฟ รวมตัวยื่นหนังสือถึงนายวิษณุ เครืองาม ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และนายจักรมณฑ์ ผาสุกวานิชประธานอนุกรรมการเฉพาะกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาองค์การมหาชนและองค์กรรูปแบบอื่นในกำกับของราชการบริหารที่มิใช่ส่วนราชการ (อ.ก.พ.ร.) 

เพื่อขอให้ทบทวนความจำเป็นในการมีอยู่ขององค์การมหาชนและมีมติยืนยันให้สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) มีอยู่ต่อไป หลังจากมีกระแสข่าวว่าจะมีการยุบเลิกในการประชุมวันที่ 21 ม.ค.นี้ อีกทั้งขอให้ความเห็นไปยังคณะรัฐมนตรีให้มีการต่ออายุพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งออกไปอีก 5 ปี เนื่องจากกำลังจะหมดอายุในวันที่ 8 มิ.ย. 2559 โดยมีนางสาวศรีประภา ถมกระจ่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ ก.พ.ร.เป็นผู้รับหนังสือ

20161901175449.jpg

20161901175456.jpg

ที่มาภาพ: สายน้ำลำห้วยเปลือย

เว็บไซต์ TNN24 รายงานว่า สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินเพิ่งมีการแต่งตั้งบอร์ดบริหาร และเริ่มทำโครงการนำร่องเมื่อปลายปีที่ผ่านมา เพราะก่อนหน้านี้มีการชะลอการแต่งตั้งจากรัฐบาลชุดก่อน ซึ่งหากไม่ต่ออายุงบประมาณ 167 ล้าน ที่จะช่วยประชาชนในพื้นที่จะต้องสูญไป อีกทั้งอาจส่งผลกระทบกับประชาชนจำนวนมากที่อยู่ในโครงการธนาคารที่ดินนำร่อง 5 พื้นที่ ใน จ.เชียงใหม่ และจ.ลำพูน

นอกจากนี้ อาจทำให้ประชาชนในพื้นที่ต้องถูกฟ้องร้องจากการเข้าไปทำกินในพื้นที่เอกชนอย่างไม่ถูกกฎหมาย ซึ่งงบประมาณจากโครงการจะสามารถช่วยได้ โดยก่อนหน้านี้สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินเป็น 1 ในองค์กรมหาชนที่ถูกเสนอรายชื่อให้รัฐบาลยุติการดำเนินงาน

อย่างไรก็ตามในวันที่ 25 ม.ค.นี้ ประชาชนในพื้นที่นำร่อง 5 พื้นที่จากโครงการธนาคารที่ดิน จะเดินทางมาติดตามการพิจารณาการต่ออายุองค์กรมหาชนของคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาองค์การมหาชนและองค์กรรูปแบบอื่นในกำกับของราชการบริหารที่มิใช่ส่วนราชการ ตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งให้มีการทบทวนใหม่

20161901180410.jpg

20161901180419.jpg

20161901180425.jpg

20161901180432.jpg

20161901180441.jpg

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง