“เราคืออีสานใหม่ เราผุดขึ้นมาจากความแห้งแล้งในหัวใจของผู้ปล้นชิง” คำประกาศอีสานใหม่

“เราคืออีสานใหม่ เราผุดขึ้นมาจากความแห้งแล้งในหัวใจของผู้ปล้นชิง” คำประกาศอีสานใหม่

20 มี.ค. 2558 เวทีวิชาการ “อีสานกลางกรุง ลมหายใจผู้คน ท่ามกลางการพัฒนา” ณ ห้องโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาฯ ชั้น 4 คณะสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาและนโยบายของรัฐ 8 พื้นที่ บอกเล่าสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชน เนื่องจากในสถานปัจจุบันชาวบ้านไม่สามารถเคลื่อนไหวให้เกิดการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ของตนเองได้ หลังการประกาศกฎอัยการศึกในภาคอีสาน

“ตั้งแต่มีการรัฐประหาร ทหารที่เข้ามาอยู่ในหมู่บ้านยศระดับนายพันบอกกับชาวบ้านประมาณว่า ‘ที่นี่ไม่มีคำว่าสิทธิ’ ไม่ว่าชาวบ้านจะทำอะไรก็บอกว่าทำไม่ได้อ้างกฎอัยการศึก ชาวบ้านปิดบ้านประชุมกันทหารพร้อมอาวุธก็มาล้อมบ้านไว้ก็มี” พรทิพย์ หงชัย ชาวบ้านนาหนองบง อ.วังสะพุง จ.เลย สมาชิกกลุ่มคนรักษ์บ้านเกิดซึ่งคัดค้านเหมืองทองคำในพื้นที่กล่าว

พรทิพย์ กล่าวด้วยว่า เรื่องการขนแร่แลกคดีเมื่อช่วงปลายปีที่แล้ว ทหารบอกว่าถ้าชาวบ้านไม่ยอมเขาก็สามารถขนได้อยู่ดีโดยใช้กฎอัยการศึก ชาวบ้านจึงยอมให้มีการขนแร่

“จะให้ชาวบ้านไปทำกินที่ไหน ชาวบ้านไม่มีที่ทำกินที่อื่น” เปรมกมล ตัวแทนชาวบ้านท่าเว่อ ต.ท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ กรณีสวนป่าภูคี ในเขตป่าสงวนแห่งชาติภูแลนคาด้านทิศเหนือ ซึ่งถูกประกาศจังหวัดชัยภูมิขับไล่ให้ออกจากพื้นที่เมื่อ 25 ส.ค.2557 จากการประกาศแผนแม่บทป่าไม้ และคำสั่ง คสช.ที่ 64 และ 66

20152003205010.jpg

ทั้งนี้ ตัวแทนชาวบ้าน 8 พื้นที่ ประกอบด้วย 1.ชาวบ้านกรณีปัญหาเขื่อนโป่งขุนเพชร ต.โคกสะอาด อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ 2.ชาวบ้านนามูล ดูนสาด กรณีการขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียม  แปลง 27/43 หลุม DM-53.กรณีกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมห้วยเสือเต้นและโคกหินขาว อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น  4.ปัญหาข้อพิพาทกรณีเหมืองแร่เมืองเลย 5.ยึดคืนพื้นที่รุกป่าต้นน้ำในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน จ.ชัยภูมิ 6.ไล่ที่สวนป่าโนนดินแดงบ้านเก้าบาตร จ.บุรีรัมย์ 7.เครือข่ายแม่น้ำชี ร้อยเอ็ด 8.ชาวบ้าน ต.ท่ามะไฟหวาน จ.ชัยภูมิ กรณีสวนป่าภูคี

ชมย้อนหลังการเสวนาช่วงเช้า

จากนั้น พรทิพย์ สมาชิกกลุ่มคนรักษ์บ้านเกิดซึ่งคัดค้านเหมืองทองคำ จ.เลย เป็นตัวแทนกลุ่มชาวบ้าน อ่านคำประกาศอีสานใหม่ ระบุถึงการรวมกลุ่มของชาวบ้านในพื้นที่ภาคอีสานที่ลุกขึ้นมาต่อสู้กับรัฐและทุนที่เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จากความสมบูรณ์ของทรัพยากรในพื้นที่อีสาน 

“การลุกขึ้นมาของเราก็เพียงเพื่อเรื่องพื้นๆ ที่ไม่ยิ่งใหญ่อะไรนัก เราเพียงต้องการที่ดินทำกิน งานที่ยุติธรรม ที่อยู่อาศัยที่พึงมี อาหารที่เพียงพอ สุขอนามัย การศึกษา สภาพแวดล้อมที่ดี สิทธิในการจัดการตนเองและชุมชน เสรีภาพ ประชาธิปไตย ความยุติธรรม และสันติภาพ” คำประกาศระบุ

รายละเอียดของคำประกาศ มีดังนี้

คำประกาศอีสานใหม่
“ไผน้อสิมาส่าง มาถางทางไห่เฮาอยู่ 
ปากบ่กัดตีนบ่สู้ ไผนั้นสิซอยแปง”

เราคือคนอีสาน… เราถูกเรียกว่าคนอีสานเพราะเกิดบนผืนดินที่อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเทพฯ เมืองหลวงแห่งประเทศไทย

เราคือคน… เราคือผลิตผลของผืนดินที่ถูกขนานนามว่าอีสาน บนดินแดนที่ในความทรงจำของผู้คนในประเทศนี้เห็นเพียงความแห้งแล้งกันดาร ผู้คนยากจนล้าหลังและโง่เขลา

ดินแดนอันอุดม เมื่ออยู่ในมือของผู้มีอำนาจจากส่วนกลาง อำนาจในการจัดการตนเองหลุดจากมือเราไปทีละน้อย  อีสานเป็นได้เพียงดินแดนที่ผลิตแรงงานรับจ้างราคาถูก เกษตรกรยากจนที่คอยเสนอผลผลิตราคาถูกสนองนโยบาย ผืนป่าและแหล่งน้ำแหล่งแร่เพื่ออุตสาหกรรมทั้งของไทยและต่างชาติ

ไม่ใช่เพียงผู้มีอำนาจที่สูงส่งที่เข้ามาครอบครองอีสาน แต่ยังมีผู้หวังดีอีกมากมายที่บ้างก็มาในนามของผู้ให้ความช่วยเหลือ บ้างมาในนามของผู้พัฒนา พร่ำกล่าวคำแนะนำให้ขยัน อดทน ประหยัด รู้จักประมาณตน หรืออื่นๆ อีกมากมาย สุดท้ายก็กล่อมเกลาเราให้สยบยอมต่อชะตากรรมที่ถูกหยิบยื่นให้อย่างเชื่องเชื่อ

อีสานได้ลุกขึ้นสู้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า แต่ที่ผ่านมาก็ราวกับเป็นได้เพียงโศกนาฏกรรมหรือไม่ก็จำอวดของคณะหมอลำทำนองขมขื่นไปเปิดวงแสดงที่ศูนย์กลางอำนาจอย่างกรุงเทพฯ หลงไปว่าชนชั้นนำจะเป็นกรรมการชี้ขาดบนเวทีแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้อย่างยุติธรรม หวังว่าการเจรจาลอบบี้อ้อนวอนจะทำให้เหล่าผู้ปล้นชิงใจอ่อนสงสาร สุดท้ายก็มิวายม้วนเสื่อกลับบ้านไปหลบเลียแผลใจและเตรียมรับมือสะสางปัญหาที่เกิดขึ้นรอบใหม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่า เฝ้ารอการเรียกประชุมกรรมการคณะต่างๆ ตามแต่เขาจะกรุณา

เราเคยหลงทิศทางในการลุกขึ้นสู้ บ้างก็หวนรำลึกถึงอดีตอันรุ่งเรือง จนกระทั่งหลงลืมตนจนไม่อาจเคลื่อนไปตามกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างเท่าทัน บ้างก็หันไปพึ่งพาอำนาจนอกระบบจนเผลอไผลไปร่วมมือกับกลุ่มที่ทำลายกติกาประชาธิปไตยอย่างน่าละอาย การต่อสู้ที่ไม่เข้าใจความเปลี่ยนแปลงของอีสานและโลก การไม่ฟังและเคารพความต้องการและการตัดสินใจของพี่น้อง การไม่เคารพหลักการสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย การไปฝากความหวังไว้กับกลุ่มผู้กุมอำนาจ เป็นต้น

วันนี้ เรามาเพื่อประกาศถึงอีสานใหม่ อีสานที่ไม่สยบยอมต่อเหล่าผู้ปล้นสดมภ์ที่หยิบฉวยเอาความอุดมสมบูรณ์ของเราไป และหยิบยื่นความขมขื่นตอบแทนกลับมา

ก่อนอื่น เราปฏิเสธความพยายามใดๆ ที่จะลดทอนความชอบธรรมของเรา โดยการกล่าวหาว่า เราเป็นกลุ่มการเมืองฝ่ายตรงข้ามที่หวังเพียงผลทางการเมืองแบบน้ำเน่า เป็นกลุ่มติดอาวุธ กลุ่มนอกกฎหมายที่หวังก่อความวุ่นวาย หรือข้อกล่าวหาใด ๆ ที่อาจจะอ้างโดยผู้กุมอำนาจใดๆ การลุกขึ้นของเรานั้นคือสิทธิอันชอบธรรมของความเป็นมนุษย์ ซึ่งเรียกร้องความยุติธรรมและความเท่าเทียม

และแม้เราจะใช้ชื่ออีสานใหม่ แต่เราไม่ได้เป็นปฏิปักษ์ต่อพี่น้องประชาชนทั้งมวลไม่ว่าจะภาคไหนกลุ่มใด เราเป็นปฏิปักษ์ต่ออำนาจที่แย่งชิงสิทธิอันชอบธรรมของประชาชนไปเท่านั้น

เราคืออีสานใหม่ เราผุดขึ้นมาจากความแห้งแล้งในหัวใจของผู้ปล้นชิง เติบโตจากหยาดน้ำของความเคารพกันและกันของเพื่อนมนุษย์ทั้งหลาย เราขอประกาศว่า

การลุกขึ้นมาของเราก็เพียงเพื่อเรื่องพื้นๆ ที่ไม่ยิ่งใหญ่อะไรนัก เราเพียงต้องการที่ดินทำกิน งานที่ยุติธรรม ที่อยู่อาศัยที่พึงมี อาหารที่เพียงพอ สุขอนามัย การศึกษา สภาพแวดล้อมที่ดี สิทธิในการจัดการตนเองและชุมชน เสรีภาพ ประชาธิปไตย ความยุติธรรม และสันติภาพ

เราจะยืนยันสิทธิของเราด้วยความจริงเพื่อสู้กับคำลวงและการบิดเบือน

เราจะสร้างอีสานใหม่ด้วยมือประชาชนคนอีสานผู้ทุกข์ยากลำบากมานาน การพัฒนาต้องมาจากประชาชน และประชาชนต้องกำหนดอนาคตของตนเอง บนพื้นฐานของการเคารพสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตย!

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘
อีสานใหม่    

 

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง