นักข่าวพลเมือง : 100 ปีเฮียนฮู้

นักข่าวพลเมือง : 100 ปีเฮียนฮู้

เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม  จึงมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอบทเรียนการดำเนินงานดังกล่าว จากตัวแทนชุมชนกว่า 100 ตำบลในพื้นที่ภาคอีสาน  ติดตามการสื่อสารเรื่องนี้จาก Citizen Reporters  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ออกอากาศวันที่ 31 ธ.ค. 2558 เวลา 12.00 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ