นักข่าวพลเมือง : คนทามฟ้องกรมเจ้าท่า

นักข่าวพลเมือง : คนทามฟ้องกรมเจ้าท่า

ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2558 ที่ชาวบ้าน อ.ราษีไศล จ.ศรีษะเกษ พบว่ามีการขุดลอกแม่น้ำมูลและสร้างคันดินกั้นตลิ่ง และได้ถมที่ทำกินบางส่วนของชาวบ้านและพื้นที่ป่าทาม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศป่าบุ่งปาทาม  แหล่งทรัพยากรสำคัญในการหาอยู่หากินของคนในชุมชน   และได้ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดในปีที่ผ่านมา  ล่าสุดเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์    ตัวแทนสมาคมคนทาม และชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบได้เดินทางเข้ายื่นฟ้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อศาลปกครอง จังหวัดอุบลราชธานี  ติดตามเรื่องนี้จากนักข่าวพลเมือง กลุ่มสื่อเสียงคนอีสาน

ออกอากาศ 11 ก.พ. 2559 เวลา 21.45 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ