นักข่าวพลเมือง : ครูตู้ ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

นักข่าวพลเมือง : ครูตู้ ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

การศึกษาทางไกลเป็นระบบที่ใช้เทคโนโลยีเป็นตัวเชื่อมโยงการเรียนการสอน จึงทำให้เด็กที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล เข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึง นิสิตสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านแม่พริก ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา เพื่อดูการจัดการเรียนการสอนด้วยครูตู้ ติดตามในข่าวเที่ยง Thai PBSออกอากาศวันที่ 14 ก.ย. 59 เวลา  12.00 น. 

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ