นักข่าวพลเมือง : ทะเลคือชีวิต

นักข่าวพลเมือง : ทะเลคือชีวิต

นักข่าวพลเมือง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ลงพื้นที่ชุมชนเก้าเส้ง อ.เมืองสงขลา เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวประมงกับท้องทะเล ที่สร้างรายได้หล่อเลี้ยงคนในชุมชนมในทุกฤดูกาล   ติดตามกับช่วงนักข่าวพลเมือง 

ออกอากาศวันที่  30 มิ.ย. 59 เวลา 12.00 น. 

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ