นักข่าวพลเมือง : ท่องเที่ยวบ้านเกาะกลาง

นักข่าวพลเมือง : ท่องเที่ยวบ้านเกาะกลาง

อีกหนึ่งจุดเด่นของกระบี่ที่ถูกระบุไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดปี 2557-2560 นอกเหนือจากการเป็นแหล่งเพาะปลูกปาล์มน้ำมันที่สําคัญแห่งหนึ่งของประเทศ คือ การเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่า ทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และการท่องเที่ยว ทำให้ตอนนี้หลายชุมชนที่นั่น พยายามปรับตัวและจัดระบบการท่องเที่ยวชุมชนโดยชุมชน 
.
คุณรุ่งโรจน์ เพชระบูรณิน นักข่าวพลเมือง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน พาเราลงพื้นที่ไปดู การจัดการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านเกาะกลาง จ.กระบี่ ติดตามใน ที่นี่ ThaiPBS

ออกอากาศวันที่  21 มิ.ย. 59 เวลา  21.10 น. 

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ