นักข่าวพลเมือง : นาเกลือบางแก้ว

นักข่าวพลเมือง : นาเกลือบางแก้ว

 เช้าวันนี้ เดินทางไปกับนักข่าวพลเมือง Citizen Reporters กลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ไปเยี่ยมชม และพูดคุยไถ่ถาม เรื่องราววิถีชีวิตของชาวนาเกลือ ที่ ต.บางแก้ว อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ซึ่งปัจจุบันมีผู้ทำนาเกลือลดน้อยลง เนื้องจากประสบปัญาราคาเกลือตกต่ำ 

ออกอากาศวันที่ 18 ก.พ. 2559 เวลา 05.00น. 

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ