นักข่าวพลเมือง : ลูกหญ้าดันน้ำ

นักข่าวพลเมือง : ลูกหญ้าดันน้ำ

เพื่อให้สามารถจับปลาสลิดที่มีในบ่อเลี้ยง ซึ่งมีลักษณะคล้ายท้องร่องได้ทั้งหมด ก่อนที่น้ำจะแห้ง และง่ายต่อการพักบ่อ เพื่อรอเลี้ยงปลาในฤดูกาลใหม่ เกษตรกรจึงใช้วัชพืชที่มีในบ่อ ม้วนเป็นก้อนใหญ่ๆขนาดพอดีกับทองร่อง จากนั้นใช้ลาก เพื่อดันน้ำจับปลา ติดตามเรื่องนี้กับ นักข่าวพลเมืองกลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ 

ออกอากาศวันที่ 27 พ.ค. 59 เวลา  05.00 น. 

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ