นักข่าวพลเมือง : วิถีชีวิตชาติพันธุ์มันนิ

นักข่าวพลเมือง : วิถีชีวิตชาติพันธุ์มันนิ

แม้จะอาศัยอยู่ในภาคใต้เหมือนกัน แต่ที่ผ่านมาผู้ผลิตภาคพลเมืองทีมนครมีเดีย รู้จักกลุ่มชาติพันธุ์มันนิผ่านเรื่องราวจากการบอกเล่าเท่านั้น พวกเขาจึงเดินทางเข้าไปในป่าบริเวณทิวเขาบรรทัด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์มันนิ

 ออกอากาศวันที่ 29 ธ.ค. 2558 เวลา05.00น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ