นักข่าวพลเมือง : สวนผักแรงงาน

นักข่าวพลเมือง : สวนผักแรงงาน

คุณ Nay Chi  นักข่าวพลเมืองเมียนมา ส่งผลงานผ่านการผลิตจากมือถือ มาสื่อสารกับเราถึงวิถีชีวิต แรงงานเมียนมาในประเทศไทย เขาบอกเผ่าผ่านสวนผักเล็กๆ ในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ที่เพื่อนชาวเมียนมาด้วยกัน ปลูกไว้ เก็บผลผลิต รับประทาน สามารถลดรายจ่าย และที่สำคัญ ทำให้แรงงานไกลบ้านสามารถเข้าถึงอาหารปลอดภัยง่ายขึ้นด้วย ติดตามกับคุณ Nay Chi  

 ออกอากาศวันที่ 3 มี.ค. 59 เวลา 05.00น. 

 

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ