นักข่าวพลเมือง : สืบสานกลองปู่จา วัฒนธรรมเมืองเหนือ

นักข่าวพลเมือง : สืบสานกลองปู่จา วัฒนธรรมเมืองเหนือ

กลองบูชา หรือ กลองปู่จา ในภาษาเหนือ เป็นกลองพื้นเมืองคนเหนือใช้ตีเป็นสัญญานบอกกล่าวให้ชาวบ้านทราบว่ากำลังจะมีงานบุญเกิดขึ้นในวันรุ่งขึ้นท่ามกลางสังคมและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปทำให้เสียงกลองปู่จาค่อยๆ จางหายไปจากชุมชน ผู้นำชุมชน ต. บ้านตุ่น จ.พะเยา ได้ผนึกกำลังสืบสานวัฒนธรรมโดยจัดอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนในชุมชน  ติดตามกับนักข่าวพลเมือง คุณ ยุทธภูมิ นามวงศ์ ในข่าวค่ำ Thai PBS

ออกอากาศวันที่ 3 ก.ย. 59 เวลา 19.00 น. 

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ