นักข่าวพลเมือง : ห้องเรียนคุณธรรม

นักข่าวพลเมือง : ห้องเรียนคุณธรรม

“งานบุญประเพณีปริวาสกรรม” หรือ บุญเข้ากรรม ที่มักจัดขึ้นในเดือนอ้าย เพื่อให้พระภิกษุผู้ต้องอาบัติ หรือกระทำผิด ได้สารภาพต่อหน้าคณะสงฆ์ เพื่อฝึกจิตสำนึกถึงความบกพร่องของตนเองและมุ่งประพฤติตนให้ถูกต้อง ที่วัดหนองขนาน  ตำบลโพธิ์กระสังข์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ยังถือเป็นของเรียนคุณธรรมของเด็กๆชั้นปฐมวัยที่ได้ร่วมเรียนรู้ประเพณนีท้องถิ่นของชุมชนอีกด้วย   ติดตามเรื่องนี้จาก นักข่าวพลเมือง กลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมกวยตำบลโพธิ์กระสังข์ ข่าวค่ำ ThaiPBS​

ออกอากาศวันที่ 7 ก.พ. 2559 เวลา 19.00น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ