นักข่าวพลเมือง : เกษตรบ้านสมศรี

นักข่าวพลเมือง : เกษตรบ้านสมศรี

เกษตรกรนั้นไม่สามารถที่จะเป็นผู้กำหนดสภาพดิน ฟ้า อากาศได้ ปัญหาที่เกิดจากฟ้าฝนไม่เป็นใจจึงเกิดขึ้น ดังนั้นชาวบ้าน บ้านสมศรีจึงเกิดการรวมกลุ่มของเหล่าเกษตรกรในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาเป็นเวลาหลายปี ติดตามเรื่องนี้จาก Citizen Reporters นิสิตสาขาวิชา นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ