นักข่าวพลเมือง : เฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก ในเด็ก

นักข่าวพลเมือง : เฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก ในเด็ก

โรคมือเท้าปากเป็นอีกโรคหนึ่งที่ควรเฝ้าระวังในกลุ่มเด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า5ปี คุณอรุณรัตน์ ดิษฐวรกุล นิสิตสาขาการสื่อสารสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยาลงพื้นที่สำรวจศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ที่นั่นมีการจัดการและดูแลเด็กที่ป่วยเป็นโรคมือเท้าปาก

ออกอากาศวันที่   4 ก.ย. 59 l 12.00 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ