นักข่าวพลเมือง : เสวนาโรงไฟฟ้าขยะเชียงรากใหญ่

นักข่าวพลเมือง : เสวนาโรงไฟฟ้าขยะเชียงรากใหญ่

โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะเชียงรากใหญ่ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์กำจัดขยะแบบบูรณาการ ซึ่งมีความห่วงกังวลต่อผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากคนในพื้นที่ มูลนิธิบูรณะนิเวศ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึ่งร่วมกันจัดงานเสวนาทางวิชาการพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง 

ออกอากาศวันที่ 30 มี.ค. 59 @ 21.50 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ