นักข่าวพลเมืองตอน : ผลิตพันธุ์ข้าวสันป่าตอง 1

นักข่าวพลเมืองตอน : ผลิตพันธุ์ข้าวสันป่าตอง 1

ข้าวสายพันธุ์ สันป่าตอง1 เป็นข้าวเหนียวสายพันธุ์ดั้งเดิมที่มีคุณภาพของการหุงต้มดีมาก แต่ในระยะหลังข้าวราคาถูก บวกกับความต้องการเมล็ดพันธุ์ของตลาด ทำให้เกษตรต้องปรับเปลี่ยน มาปลูกเพื่อขายเป็นเมล็ดพันธุ์แทน จะมีวิธีการอย่างไร นักศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาการสื่อสารดิจิทัล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พาเราลงพื้นที่หาคำตอบกัน

ออกอากาศวันที่  16 พ.ค . 59 เวลา  12.00 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ