ก(ล)างเมือง ตอน ครูบอยระลึกบ้าน

ก(ล)างเมือง ตอน ครูบอยระลึกบ้าน

ช่องว่างทางโอกาสและการเข้าถึงทรัพยากรของประเทศ ทำให้คุณภาพชีวิตของคนเมืองกับคนชนบทแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง โดยเฉพาะเมื่อรัฐซึ่งทำหน้าที่จัดสรรทรัพยากร ออกแบบให้ชนบทต้องเสียสละเพื่อการเติบโตของเมือง ทำให้ประชาชนในภาคการเกษตรจำนวนมหาศาลต้องเดินทางเข้ามาเป็นแรงงานรับจ้างในเมือง

ขณะที่บางส่วนที่ยืนยันจะดำรงชีวิตอยู่ที่บ้านเกิดก็อยู่ในสภาพที่ไม่แตกต่างจากญาติพี่น้องที่เดินทางเข้ามาหางานทำในเมือง แม้เวลาผ่านไปหลายสิบปี ปัญหาช่องว่างจากการพัฒนาระหว่างเมืองกับชนบทก็ยังไม่ถูกแก้ไข

รายการกลางเมือง ตอน "ครูบอยระลึกบ้าน" ออกอากาศวันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2555 นี้ เวลา 11.05 น. ไทยพีบีเอส

ภายพนตร์สารคดีโดย Abhichon Rattanabhayon
 

 ABOUT THE AUTHOR

ภาพยนตร์สารคดีสะท้อนวิถีการดำรงอยู่ของเมืองที่ไม่อาจแยกส่วนจากท้องถิ่น "เพราะเมืองดำรงอยู่ได้ด้วยชีวิตอื่นๆ อีกมากมาย"..เมื่อการเติบโตของเมือง ดึงดูดทรัพยากร ผู้คนรายรอบ หลั่งไหลเข้ามาแสวงหาคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าในกลางเมือง แต่ธรรมชาติของเมืองซึ่งดูดซับและบริโภคทรัพยากรอย่างมหาศาลกลับไม่อนุญาตให้คนในเมืองกำหนดชีวิตตัวเองได้... ก(ล)างเมือง ปี 2558 ออกอากาศทุกวันอังคาร เวลา 13.30 ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส แลกเปลี่ยนเรื่องราวกลางเมืองได้ที่ [email protected] หรือเว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/klangmuang ยูทูปดูย้อนหลัง www.youtube.com/thaipbscilp (ค้นหาคำว่า ก(ล)างเมือง)