ก(ล)างเมือง ตอน บ้านไม่มีเลขที่

ก(ล)างเมือง ตอน บ้านไม่มีเลขที่

นับแต่ประเทศไทยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งออกแบบให้ชนบทหนุนเสริมการเติบโตของภาคเมือง และกลายเป็นจุดเริ่มต้นให้คนหนุ่มสาวจำนวนมาก  อพยพเข้ามาหาเป็นแรงงานรับจ้างในเมือง บางคนประสบความสำเร็จสามารถเติบโตและฝังรากเป็นคนเมือง  แต่ก็มีจำนวนมากที่ไปไม่ถึงฝั่งฝัน กลายเป็นคนไร้บ้านใช้ชีวิตบนพื้นที่สาธารณะ ตามใต้สะพาน ที่รกร้างของเมือง รอวัน รอโอกาสของตนเองจะมาถึง

จะว่าไปแล้ว กลุ่มคนไร้บ้านมีชีวิตไม่ต่างจากเราจากท่านที่พยายามต่อสู้แสวงหาคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า เพียงแต่ โดยเงื่อนปัจจัยทางเศรษฐกิจทำให้เขาไม่ได้มี "บ้าน" ตามค่านิยมปัจจุบัน หากแต่มี "บ้าน" ซึ่งมีความหมายอีกแบบหนึ่ง หน้าตาบ้านของพวกเขาจะเป็นอย่างไร

ติดตามได้ใน สารคดีก(ล)างเมือง ตอน บ้านไม่มีเลขที่

ออกอากาศทางไทยพีบีเอส วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2555 เวลา 11.05 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ภาพยนตร์สารคดีสะท้อนวิถีการดำรงอยู่ของเมืองที่ไม่อาจแยกส่วนจากท้องถิ่น "เพราะเมืองดำรงอยู่ได้ด้วยชีวิตอื่นๆ อีกมากมาย"..เมื่อการเติบโตของเมือง ดึงดูดทรัพยากร ผู้คนรายรอบ หลั่งไหลเข้ามาแสวงหาคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าในกลางเมือง แต่ธรรมชาติของเมืองซึ่งดูดซับและบริโภคทรัพยากรอย่างมหาศาลกลับไม่อนุญาตให้คนในเมืองกำหนดชีวิตตัวเองได้... ก(ล)างเมือง ปี 2558 ออกอากาศทุกวันอังคาร เวลา 13.30 ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส แลกเปลี่ยนเรื่องราวกลางเมืองได้ที่ klangmuang@thaipbs.or.th หรือเว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/klangmuang ยูทูปดูย้อนหลัง www.youtube.com/thaipbscilp (ค้นหาคำว่า ก(ล)างเมือง)