ก(ล)างเมือง ตอน มอ’ไซค์ไรเดอร์

ก(ล)างเมือง ตอน มอ’ไซค์ไรเดอร์

"รับจ้างทั่วราชอาณาจักร" แทบจะเป็นสัญลักษณ์ของมอเตอร์ไซค์รับจ้าง พาหนะที่ไม่เลือกชนชั้นวรรณะ ที่เกิดขึ้นมาพร้อมๆ กับการเติบโตของเมือง โดยเฉพาะในที่ๆ ระบบจราจรขนส่งมวลชนยังไม่สามารถตอบสนองกา­รเดินทางของคนในเมืองได้อย่างมีประสิทธิภา­พ

พวกเขาและเธอให้บริการรับ-ส่งจนกลายเป็นกิ­จวัตร การเดินทางประจำวันของคนเมือง และมีไม่น้อยที่สนิทสนม เชื่อใจกันให้ไปรับส่งถึงที่บ้าน ที่ทำงาน หรือฝากเงิน ไหว้วานไปซื้อของ แต่อีกด้านหนึ่งกลับมีมุมมองที่เห็นว่า พวกเขาคือ ภาพลักษณ์ของการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัย

วันนี้เราจะไปรู้จักกับพวกเขา อีกกลุ่มบุคคลที่ทำให้วิถีเมืองดำเนินไปได้

กลางเมือง ตอน มอไซค์ไรเดอร์ ออกอากาศวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2555 เวลา 11.05 น.  ไทยพีบีเอส

ภาพยนตร์สารคดีโดย Patzh Eaimtrakul, Jomjam Kongma

 

 

 ABOUT THE AUTHOR

ภาพยนตร์สารคดีสะท้อนวิถีการดำรงอยู่ของเมืองที่ไม่อาจแยกส่วนจากท้องถิ่น "เพราะเมืองดำรงอยู่ได้ด้วยชีวิตอื่นๆ อีกมากมาย"..เมื่อการเติบโตของเมือง ดึงดูดทรัพยากร ผู้คนรายรอบ หลั่งไหลเข้ามาแสวงหาคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าในกลางเมือง แต่ธรรมชาติของเมืองซึ่งดูดซับและบริโภคทรัพยากรอย่างมหาศาลกลับไม่อนุญาตให้คนในเมืองกำหนดชีวิตตัวเองได้... ก(ล)างเมือง ปี 2558 ออกอากาศทุกวันอังคาร เวลา 13.30 ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส แลกเปลี่ยนเรื่องราวกลางเมืองได้ที่ [email protected] หรือเว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/klangmuang ยูทูปดูย้อนหลัง www.youtube.com/thaipbscilp (ค้นหาคำว่า ก(ล)างเมือง)