ก(ล)างเมือง ตอน สารตั้งต้น

ก(ล)างเมือง ตอน สารตั้งต้น

ข้าว..อาหารหลักของคนไทย  ชาวนา..กระดูกสันหลังของชาติ
"ใช่… ชาวนาปลูกข้าว แต่ข้าวเหล่านั้นอาจไม่ได้สวย-สุก-บน-จาน-คุณ"

..กลไกตลาดและความเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ รวมถึงการจัดการที่เอาแน่เอานอนไม่ได้ ทำให้เกษตรกรในหลายพื้นที่ รวมถึงชาวนาคลองโยง จ.นครปฐม เลือกปลูกข้าวจากราคาขาย มากกว่าการปลูกเพื่อรักษาวัฒนธรรมชาวนาในแบบดั้งเดิมไว้ ข้าวจึงไม่ได้ปลูกเพื่อกินอีกต่อไป

เรื่องราวที่เรานำมาบอกเล่าในตอนนี้ เชื่อมโยงจางๆระหว่างทุ่งนากับเมืองใหญ่ เพื่อคลี่สายสัมพันธ์ที่มองไม่เห็นระหว่างคนปลูกข้าวและคนเมืองที่กินข้าว ตลอดจนความเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เราต้องตั้งคำถามถึง"ความมั่นคงทางอาหาร" ของสังคมในอนาคต

รายการก(ล)างเมือง ตอน สารตั้งต้น ออกอากาษวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2555 เวลา 13.30 น. ไทยพีบีเอส

สารคดีโดย Louiiz Corleone , Sakchai Poonsakpanit
 

 ABOUT THE AUTHOR

ภาพยนตร์สารคดีสะท้อนวิถีการดำรงอยู่ของเมืองที่ไม่อาจแยกส่วนจากท้องถิ่น "เพราะเมืองดำรงอยู่ได้ด้วยชีวิตอื่นๆ อีกมากมาย"..เมื่อการเติบโตของเมือง ดึงดูดทรัพยากร ผู้คนรายรอบ หลั่งไหลเข้ามาแสวงหาคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าในกลางเมือง แต่ธรรมชาติของเมืองซึ่งดูดซับและบริโภคทรัพยากรอย่างมหาศาลกลับไม่อนุญาตให้คนในเมืองกำหนดชีวิตตัวเองได้... ก(ล)างเมือง ปี 2558 ออกอากาศทุกวันอังคาร เวลา 13.30 ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส แลกเปลี่ยนเรื่องราวกลางเมืองได้ที่ [email protected] หรือเว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/klangmuang ยูทูปดูย้อนหลัง www.youtube.com/thaipbscilp (ค้นหาคำว่า ก(ล)างเมือง)