ก(ล)างเมือง ตอน สำเนียงป่า

ก(ล)างเมือง ตอน สำเนียงป่า

หมู่บ้านสบลาน คือหมู่บ้านแห่งหนึ่งของชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ที่นี่ไร้ซึ่งไฟฟ้าและสาธารณูปโภค ชาวบ้านใช้ชีวิตแนบอิงอยู่กับธรรมชาติและความเชื่อโบราณที่สั่งสอนให้ดูแลรักษาป่าไม้ เพราะนั้นคือสิ่งที่ผูกโยงอยู่กับทุกอนูชีวิตของพวกเขา 

แต่ชีวิตเล็กๆเหล่านี้กำลังจะต้องเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เมื่อรัฐบาลมีโครงการจะสร้างเขื่อนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ใกล้กับพื้นที่ของหมู่บ้านสบลานแห่งนี้ 

ติดตาม ชีวิต ความคิด และความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นกับชาวบ้านสบลานได้ในสารคดีก(ล)างเมือง ตอน สำเนียงป่า

 

 ABOUT THE AUTHOR

ภาพยนตร์สารคดีสะท้อนวิถีการดำรงอยู่ของเมืองที่ไม่อาจแยกส่วนจากท้องถิ่น "เพราะเมืองดำรงอยู่ได้ด้วยชีวิตอื่นๆ อีกมากมาย"..เมื่อการเติบโตของเมือง ดึงดูดทรัพยากร ผู้คนรายรอบ หลั่งไหลเข้ามาแสวงหาคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าในกลางเมือง แต่ธรรมชาติของเมืองซึ่งดูดซับและบริโภคทรัพยากรอย่างมหาศาลกลับไม่อนุญาตให้คนในเมืองกำหนดชีวิตตัวเองได้... ก(ล)างเมือง ปี 2558 ออกอากาศทุกวันอังคาร เวลา 13.30 ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส แลกเปลี่ยนเรื่องราวกลางเมืองได้ที่ klangmuang@thaipbs.or.th หรือเว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/klangmuang ยูทูปดูย้อนหลัง www.youtube.com/thaipbscilp (ค้นหาคำว่า ก(ล)างเมือง)