ก(ล)างเมือง ตอน แถวนี้แม่งเขื่อน

ก(ล)างเมือง ตอน แถวนี้แม่งเขื่อน

นับจากที่ชาติไทยก้าวสู่ความเป็นสังคมอุตสาหกรรม จังหวะชีวิตคนไทยถูกเร่งให้เร็วขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติมากมายถูกแปรเปลี่ยนให้เป็นโครงสร้างพื้นฐาน พลังงาน และอื่นๆ ที่ทำให้เมืองเติบโต  

ทว่าในนามของการพัฒนานั้น มีคนจำนวนหนึ่งถูกบังคับให้ต้องเสียสละเพื่อผลประโยชน์ของชาติ  พวกเขาต้องแบกรับต้นทุนการพัฒนาอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง  บนความเชื่อที่ว่า การพัฒนาจะนำมาซึ่งความเจริญและกินดีอยู่ดีของประชาชน  แต่เมื่อเวลาผ่านไป สังคมเริ่มเรียนรู้ว่า สำหรับการพัฒนา มันมีราคาที่คนในท้องถิ่นต้องจ่ายอย่างมหาศาล..เกินว่าจะคำนวณออกมาเป็นเม็ดเงินได้  

รายการก(ล)างเมือง ตอน “แถวนี้แม่งเขื่อน” ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2555 เวลา 13.30 น. ไทยพีบีเอส

สารคดีโดย พัชร เอี่ยมตระกูล,  ศิริพร คงมา,  ไพรัช คุ้มวัน
 

 ABOUT THE AUTHOR

ภาพยนตร์สารคดีสะท้อนวิถีการดำรงอยู่ของเมืองที่ไม่อาจแยกส่วนจากท้องถิ่น "เพราะเมืองดำรงอยู่ได้ด้วยชีวิตอื่นๆ อีกมากมาย"..เมื่อการเติบโตของเมือง ดึงดูดทรัพยากร ผู้คนรายรอบ หลั่งไหลเข้ามาแสวงหาคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าในกลางเมือง แต่ธรรมชาติของเมืองซึ่งดูดซับและบริโภคทรัพยากรอย่างมหาศาลกลับไม่อนุญาตให้คนในเมืองกำหนดชีวิตตัวเองได้... ก(ล)างเมือง ปี 2558 ออกอากาศทุกวันอังคาร เวลา 13.30 ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส แลกเปลี่ยนเรื่องราวกลางเมืองได้ที่ [email protected] หรือเว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/klangmuang ยูทูปดูย้อนหลัง www.youtube.com/thaipbscilp (ค้นหาคำว่า ก(ล)างเมือง)