ก(ล)างเมือง ตอน โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

ก(ล)างเมือง ตอน โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

วัดกับชุมชนเป็นสิ่งที่อยู่คู่กันมาตั้งแต่สมัยอดีต โดยที่วัดเป็นศูนย์กลางกิจกรรมทางสังคม เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของเด็กและเยาวชน ทั้งทางโลกและทางธรรม แต่เมื่อเมืองเติบโตจากความรู้และวิทยาการทางฝั่งตะวันตก บทบาทของวัดที่มีต่อสังคมโดยเฉพาะด้านวิชาความรู้เริ่มลดน้อยลง

ขณะที่นิยามศูนย์กลางของชุมชนเปลี่ยนไป ทำให้คนเดินเข้าวัดด้วยวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมือนเดิม และเพื่อปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง สถาบันทางสังคมแห่งนี้ ได้นิยามความหมายใหม่ในการบริการสังคมโดยไม่ทิ้งเป้าหมายดั้งเดิม

ก(ล)างเมือง ตอน โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์  ออกอากาศวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายนนี้ เวลา 11.00 น. ไทยพีบีเอส

 ABOUT THE AUTHOR

ภาพยนตร์สารคดีสะท้อนวิถีการดำรงอยู่ของเมืองที่ไม่อาจแยกส่วนจากท้องถิ่น "เพราะเมืองดำรงอยู่ได้ด้วยชีวิตอื่นๆ อีกมากมาย"..เมื่อการเติบโตของเมือง ดึงดูดทรัพยากร ผู้คนรายรอบ หลั่งไหลเข้ามาแสวงหาคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าในกลางเมือง แต่ธรรมชาติของเมืองซึ่งดูดซับและบริโภคทรัพยากรอย่างมหาศาลกลับไม่อนุญาตให้คนในเมืองกำหนดชีวิตตัวเองได้... ก(ล)างเมือง ปี 2558 ออกอากาศทุกวันอังคาร เวลา 13.30 ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส แลกเปลี่ยนเรื่องราวกลางเมืองได้ที่ klangmuang@thaipbs.or.th หรือเว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/klangmuang ยูทูปดูย้อนหลัง www.youtube.com/thaipbscilp (ค้นหาคำว่า ก(ล)างเมือง)