กระเช้าไฟฟ้า

กระเช้าไฟฟ้า

ความพยายามที่จะสร้างกระเช้าลอยฟ้าเพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว บริเวณอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพที่จังหวัดเชียงหใหม่เกิดมาแล้ว 8 ปี ล่าสุดสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เปิดตัวโครงการศึกษากระเช้าลอยฟ้าไนท์ซาฟารี ดอยปุยอีกครั้ง ซึ่งชาวเชียงใหม่ก็แสดงความเป็นห่วงต่อขั้นตอนศึกษา สำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั้น นักข่าวพลเมืองพาไปติดตามมุมมองเสียงรอบด้าน ออกอากาศวันที่ 16 ธันวาคม 2556