กลุ่มลูกชาวบ้าน ปฏิรูปการศึกษา

กลุ่มลูกชาวบ้าน ปฏิรูปการศึกษา

ออกอากาศ : 22/01/2557

กลุ่มลูกชาวบ้าน ปฏิรูปการศึกษา                                                                

  การเรียนรู้เพื่อร่วมหาทางออกให้กับสังคม เป็นแนวคิดของกลุ่มลูกชาวบ้านจากรั้วมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี นิสิตกลุ่มนี้ให้ความสำคัญกับปัญหาในระบบการศึกษาและต้องการผลักดันให้ไปสู่วาระการปฏิรูปประเทศด้วยเช่นกัน

20142301114156.jpg

อักรพล ผลละออ นิสิตคณะรัฐศาสตร์

ถ้าจะลงทุนเรื่องการศึกษาและผลักดันพัฒนานโยบายการศึกษาเนี่ยะ ในสี่ปีมันยังไม่พอที่จะเห็นผลในนโยบายนั้นๆ อาจจะต้องกินเวลาเป็นสิบๆปี ทำให้รัฐจึงเลือกที่จะไปลงทุนกับการสร้างถนน สน้างซุปเปอร์ไฮเวย์หรือรถไฟฟ้า หรือว่าอะไรที่มันเป็นรูปธรรมมากกว่า

 

20142301142833.jpg

ชวิศ  วรสันต์ นิสิตคณะศึกษาศาสตร์  (กลุ่มลูกชาวบ้าน)

ตอนนี้ระบบราชการเป็นระบบเก่าอยู่ คือต้องไล่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆ ทำให้การพัฒนาหยุดชะงักได้ ตรงนี้ ทำให้การสื่อสารจากข้างล่างไม่สามารถขึ้นไปสู่ระดับบนได้ เป็นจุดนึงที่ต้องพัฒนาในเรื่องของกลไกการทำงานในระบบราชการไทย ซึ่งครูก็เป็นส่วนหนึ่งในระบบข้าราชการเหมือนกัน

20142301132050.jpg

กลุ่มลูกชาวบ้านมองว่า รัฐควรให้การสนับสนุนการเรียนการสอนแบบเน้นทักษะเฉพาะทาง มากกว่าการเน้นหนักเนื้อหาในกลุ่มวิชาพื้นฐาน  และควรเพิ่มบทบาทการมีส่วนร่วมของชุมชนในการออกแบบการเรียนการสอน

20142301134329.jpg

กันต์ แสงทอง อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์ ม.บูรพา (กลุ่มลูกชาวบ้าน)

“การที่เรามาหาคนเด็กที่เป็นอัจฉริยะภาพเฉพาะทาง อย่างถ่ายภาพ ศิลปะ เรื่องภาษาเรื่องสังคม เรื่องวิทยาศาสตร์เนี่ยะ ผมว่ามันจะหาง่ายกว่านะ

และการที่ชุมชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับโรงเรียน โดยไม่ให้ผูกขาดกับกระทรวงศึกษาธิการหรือโรงเรียนเท่านั้นในการจัดการการเรียน

การสอนเนี่ยะ ผมคิดว่ามันจะช่วยเป็นกาปฏิรูปการศึกษาให้ดีขึ้นได้ส่วนนึงครับ

       ในช่วงท้ายของการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของกลุ่มลูกชาวบ้าน พวกเค้ามีข้อเสนอที่ได้พูดคุยกับนักเรียนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นๆ ที่สรุปเห็นเป็นแนวทางออกร่วมกันในการปฏิรูปการศึกษาว่า น่าจะทำอย่างไรที่จะทำให้การปฏิรูปมีนโยบายที่ยั่งยืนกว่าวาระของรัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศ

       จะมีตัวแทนจากการเลือกตั้งที่มาจาก องค์การนหรือสภานิสิตนักศึกษา หรือในภาคของโรงเรียนเอง ก็ส่งตัวแทนเข้ามา เข้ามาเพื่อเป็นตัวสภาแล้วมีหน้าที่เป็นที่ปรึกษา คอยโวตโยบายของกระทรวงศึกษาโดยเฉพาะเลย เช่นเมื่อมี รัฐมนตรีคนใหม่เข้ามาแล้วคุณอยากออกนโยบายอะไร เอาเข้ามาคุยกันในสภาปฏิรูปการศึกษา

      นี่เป็นข้อเสนอและความคิดเห็น ที่ทีมข่าวพลเมืองได้เข้าไปร่วมฟังการสนทนาแลกเปลี่ยนของกลุ่มนักศึกษาในรั้วหมาวิทยาลัยบูรพา ถึงเรื่องที่เขาอยากมีส่วนร่วมปฏิรูปที่เป็นไปตามวิถีแห่งประชาธิปไตย