กิจกรรมคลายหนาว

กิจกรรมคลายหนาว

     ออกอากาศ : 23/01/2557

  กิจกรรมคลายหนาว                                                                                                                                                

       แม้จะเข้าสู่กลางเดือนมกราคมแล้ว แต่บริเวณภาคเหนือและภาคอีสานยังคงมีอากาศหนาวเย็นอยู่ และที่โรงเรียนบ้านนาเมืองไทย อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี นักเรียนที่นั่นมีกิจกรรมคลายหนาวเพื่ออบอุ่นร่างกายก่อนเข้าเรียนในแต่ละวัน  

20142301111340.jpg

       ชุดนักเรียนในเช้าวันนี้ ดูหลากสีสัน แปลกตาไปกว่าทุกวัน เนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น ทางโรงเรียนจึงอนุญาตให้นักเรียนแต่งกายด้วยชุดพละของโรงเรียน หรือชุดลำรองที่เป็นกางเกงขายาว เสื้อแขนยาวได้

นอกจากการแต่งกายแล้ว การทำความสะอาดบริเวณโดยรอบโรงเรียน เป็นอีกกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนที่นี่ได้อบอุ่นร่างกายก่อนเข้าเรียน

20142301112331.jpg

ณัฐนรี นนทราษฎร์   ครูโรงเรียนบ้านนาเมืองไทย

จะเริ่มมาโรงเรียนตั้งแต่ 8 โมงเช้า เขาก็จะเริ่มทำความสะอาด คุณครูแบ่งเขตรับผิดชอบให้เขา เป็นกิจกรรมหลักเลยในตอนเช้า เจ็ดโมงเจ็ดโมงครึ่งแปดโมง // ตามเขตบริเวณของแต่ละชั้นเรียน กวาดใบไม้เก็บขยะ ทำความสะอาดห้องเรียน เป็นกิจกรรมหลัก

 

20142301112448.jpg

        นอกจากความสะอาดของบริเวณโดยรอบโรงเรียน การเก็บกวาดใบไม้ เศษขยะ  ยังช่วยให้นักเรียนได้ฝึกความรับผิดต่อหน้าที่ของตนที่มีต่อส่วนรวม ซึ่งเป็นอีกบทเรียนสั้นๆที่ทุกคนได้เรียนรู้ร่วมกันในแต่ละวัน

20142301112543.jpg

ชาญชัย ธนูศิลป์ นักเรียนชั้น ป.3

ต้องช่วยกันเก็บกวาดเศษขยะ เศษใบไม้แห้ง   เพราะถือว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในโรงเรียน  และในช่วงฤดูหนาวจะมีเศษใบไม้มากกว่าปกติ 

20142301112730.jpg

แม้อากาศจะเริ่มอุ่นขึ้น แต่กิจกรรมการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณภายในโรงเรียนให้สม่ำเสมอ เป็นอีกบทเรียนสำคัญที่จะฝึกความรับผิดชอบต่อสังคมโดยเริ่มจากภายในรั้วโรงเรียน