เสียงประชาชน เปลี่ยนประเทศไทย : ผังเมือง บทพิสูจน์การมีส่วนร่วมของพลเมือง

เสียงประชาชน เปลี่ยนประเทศไทย : ผังเมือง บทพิสูจน์การมีส่วนร่วมของพลเมือง

ออกอากาศ: 26 สิงหาคม 2558

ล่องแม่น้ำบางปะกง สำรวจพื้นที่การเกษตรเมืองนครนายก เรียนรู้บทเรียนผังเมืองในกระแสความเปลี่ย­นแปลง สร้างแบบจำลองการมีส่วนร่วมกับห้องเรียนผั­งเมืองปราจีนบุรี เปิดเวทีสาธารณะสะท้อนปัญหาผังเมืองรวม ประสานภาคีเครือข่าย กำหนดวาระผังเมืองที่ทุกคนมีส่วนร่วม

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ aftershake.net เว็บที่มีเนื้อหาว่าด้วยการปฏิรูปที่พยายามย่อยเรื่องยากให้เข้าใจง่ายแบบคนธรรมดาสามัญ