ชมย้อนหลัง รายการ เด็กเมีเรื่อง ตอน กังฟูแคน แดนละอ่อนดอย

ชมย้อนหลัง รายการ เด็กเมีเรื่อง ตอน กังฟูแคน แดนละอ่อนดอย

ชมย้อนหลัง รายการ เด็กเมีเรื่อง ตอน กังฟูแคน แดนละอ่อนดอย

กังฟูแคน แดนละอ่อนดอย (Embedding disabled, limit reached)

เด็กมีเรื่อง กังฟูแคนแดนละอ่อนดอย 1 (Embedding disabled, limit reached)

เด็กมีเรื่อง กังฟูแคนแดนละอ่อนดอย 2 (Embedding disabled, limit reached)

 ABOUT THE AUTHOR

ปัจจุบันทำงาน เจ้าหน้าที่พัฒนาเครือข่ายสื่อพลเมือง สำนักเครือข่ายสื่อพลเมือง >> ลงพื้นที่ ชวนคนทำสื่อ ประสานงานเครือข่าย สื่อสารประเด็นทางสังคม พัฒนาผ่านทางช่องทางการสื่อสารต่างๆ