ชมย้อนหลัง เด็กมีเรื่อง ตอน บันทึกชีวิต ที่คลิตี้

ชมย้อนหลัง เด็กมีเรื่อง ตอน บันทึกชีวิต ที่คลิตี้

เด็กมีเรื่อง ตอน บันทึกชีวิต ที่คลิตี้

บันทึกชีวิตที่คลิตี้ (Embedding disabled, limit reached)

เด็กมีเรื่อง บันทึกชีวิตที่คลิตี้ 1 (Embedding disabled, limit reached)

เด็กมีเรื่อง บันทึกชีวิตที่คลิตี้ 2 (Embedding disabled, limit reached)

 ABOUT THE AUTHOR

ปัจจุบันทำงาน เจ้าหน้าที่พัฒนาเครือข่ายสื่อพลเมือง สำนักเครือข่ายสื่อพลเมือง >> ลงพื้นที่ ชวนคนทำสื่อ ประสานงานเครือข่าย สื่อสารประเด็นทางสังคม พัฒนาผ่านทางช่องทางการสื่อสารต่างๆ